Logo
Foto: Ole Walter Jacobsen
Norconsults rådgivere har lang erfaring fra alle faser av et prosjekt - fra idéutvikling og overordnede planer til prosjektering, driftsstøtte og rehabilitering. Flere av disse er store og langvarige prosjekter der flerfaglig laginnsats dominerer, mens andre kan være små, kortvarige studier og forprosjekter der spisskompetanse og rådgivererfaring er dominerende innsatsfaktorer.

Norconsults erfaring er opparbeidet gjennom flere tusen store og små prosjekter både i Norge og i utlandet. I løpet av de siste årene er bredden i vår kompetanse, både på tekniske og mykere fagfelt, ytterligere forsterket gjennom oppkjøp av flere selskaper.

Samtlige av selskapets tjenester er organisert innen følgende ni markedsområder:

  • Bygg og eiendom
  • Energi
  • Industri
  • Miljø
  • Olje og gass
  • Plan
  • Samferdsel
  • Sikkerhet
  • Vann og avløp

Begrepet ”en komplett rådgiver” er derfor dekkende for Norconsults virksomhet. 

Mange av våre kunder etterspør bred faglig kompetanse, gjerne i form av myke tjenester integrert med teknisk spisskompetanse. Norconsult har tatt denne utfordringen, og kan nå tilby et bredt spekter av tjenester innen blant annet samfunnssikkerhet.

Vår store ressursbase hjemme og ute gjør oss til en attraktiv og høyt kvalifisert samarbeidspartner. Dette gjelder spesielt i tverrfaglige prosjekter der vår solide erfaring er avgjørende for å kunne løse komplekse oppgaver til beste for våre kunder. 

Norconsult er for de fleste fagområder  sentralt godkjent i tiltaksklasse 3 etter Plan- og bygningsloven som ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende. 

Utleiebedrift for tekniske ressurser