Logo
Norconsult intensiverer satsingen mot olje og gass markedet i betydelig grad.
Norconsult AS, Norges ledende flerfaglige rådgiver rettet mot samfunns-planlegging og prosjektering, har besluttet å intensivere satsingen mot olje og gass markedet i betydelig grad.

Sandvika, Norge  – 7. februar  2012  Norconsult har siden starten av olje- og gassutvinningen i Norge hatt betydelige oppdrag i forbindelse med utbyggingsprosjekter både på land og offshore. Gjennom disse prosjektene har selskapet opparbeidet lang erfaring og bred tverrfaglig kompetanse innen prosjektering, prosjektledelse og byggeledelse av komplekse prosjekter med stort volum og mange aktører.

Norconsult  har nå besluttet å intensivere satsingen mot olje- og gassmarkedet i betydelig grad og er allerede langt på vei med ansettelser og organisering for å kunne møte sine nye kunder med riktig kompetanse og tilstrekkelige ressurser. Den økte satsingen vil primært være rettet mot kunder som har  behov for assistanse i tidlige prosjektfaser og med spesiell vekt på «topside». Viktige kunnskapsområder der Norconsult vil kunne bidra vil være innenfor estimering, prosess og layout, men systemdisipliner og struktur vil også være prioritert.

Research i forkant av satsingen har allerede medført flere kontrakter med bl.a. Total Norge AS, Det norske, BW Offshore, Höegh LNG og Statoil ASA.

- Norconsult er et betydelig kompetansehus med stor kapasitet og godt omdømme. Sammen med selskapets sterke økonomi og vilje til satsing,  har vi god tro på at Norconsult raskt vil få en enda sterkere  posisjon i olje og gass markedet, sier adm. direktør i Norconsult, John Nyheim.


Om Norconsult AS
Norconsult er Norges største og en av Nordens ledende rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering. Gjennom ca. 80 års erfaring har selskapet bygget opp et solid fundament som en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt. Ett av Norconsults fortrinn er selskapets brede ressursbase som sikrer nødvendig kapasitet til å utføre de forskjellige oppdrag av varierende innhold og størrelse. Norconsult er eiet av de ansatte og har ca 2250 medarbeidere. Selskapets hovedkontor ligger i Sandvika, utenfor Oslo. Se www.norconsult.no for mer informasjon.

Last ned pressemeldingen her>>