Logo

Norconsult tok sjansen og «fridde» til kundene på skuddårsdagen 29. februar, med halvdagsseminaret «Norconsults miljødag». Resultatet ble verken ring eller 12 par hansker, men mange fremmøtte, interessante foredrag og en god stemning.

Omtrent 70 personer kom til halvdagsseminaret i Sandvika. Temaet var Breeam, et internasjonalt miljøklassifiseringssystem for bygninger som er på rask fremmarsj i Norge. Breeam er frivillig og stiller høyere krav enn TEK 10. Adm. dir, John Nyheim ønsket velkommen og fortalte blant annet hvilke enøk-tiltak vi har gjort i eget hus. Statsbygg-sjefen Øivind Christoffersen fulgte opp med Statsbyggs høye miljøambisjoner. De fleste bygg er allerede bygd, så Statsbygg, som også driver en stor bygningsmasse, legger også vekt på årlige miljøforbedringer i egne eksisterende bygninger. Se omtale i Norsk VVS>>

Norconsults Sylvia Skar foredrag omhandlet bl.a. om fremtidens byer, forskjellige måter å måle energiforbruk på, og ulike miljøordninger og –uttrykk. Etter skuddårsmat og mingling fortalte Sverre Tiltnes fra NGBC, som står for Breeam-sertifiseringen i Norge, om at løsningen på «miljøforvirringen» er Breeam. Han redegjorde for det norske systemet (Breeam-NOR), hva det gir og hvordan gå frem for å få bygninger sertifisert. Både totalrehabiliteringer og nybygg kan sertifiseres. Systemet er «altomfattende», og gjelder altså ikke bare energiforbruk eller materialvalg, men totalt 9 områder, som man samler poeng innen. Poengene vektes og sluttsummen gir karakter; Pass, Good, Very Good, Excellent eller Outstanding.

Norconsult jobber for Skanska med Breeam-sertifisering av Statoil-bygget på Fornebu. Baard Rieber-Mohn fra Stor Oslo Eiendom fortalte om hvorfor byggherren går for Breeam, og hva det gir av lavere finansieringskostnader og større sikkerhet for utleie i fremtiden. Se omtale i Norsk VVS>>

Tobin Rist, som innehar en Norconsult-støttet vit.ass.-stilling ved NTNU, har utviklet Excel-baserte verktøy egnet for Breeam-NOR, og viste funksjonaliteten i disse. Breeam-NOR er komplekst og gode verktøy er etterspurt. Steinar Amlo fortalte til slutt om «lavthengede frukter i Breeeam». Ikke alle poeng i Breeam er vanskelige å oppnå, og det gjelder å vite hvilke som er lette, og hvilke som gir størst uttelling.

Dagen ble avsluttet med lunsj, og den gode stemningen holdt seg helt til siste slutt.

Foredragene kan lastes ned her:
Breeam fra byggherrens perspektiv.pdf
Breeam-NOR - Fra maual til virkelighet - Del 1.pdf
Breeam-NOR - Fra maual til virkelighet - Del 2.pdf
BREEAM verktøy.pdf
Grønne bygg-mer enn energimerking.pdf
Lavthengende frukter i Breeam.pdf
Statsbygg som miljøaktør og rollemodell.pdf