Logo

Norconsult etablerte fagområdet for skoleplanlegging og skoleutvikling i januar 2007. Vi har høy kompetanse og erfaring innen ulike typer skoleplanlegging -fra utredning, fysisk planlegging og prosjektledelse til pedagogisk utviklingsarbeid og organisasjonsutvikling.
Mange av våre prosjekter dreier seg både om utforming av nye skoleanlegg, og planlegging av ombygging av eksisterende skoleanlegg, herunder tilstandsvurderinger og analyser av kapasitet og funksjonalitet. Vi legger stor vekt på koblingen mellom pedagogikk og arkitektur, og vi ser planlegging av et byggeprosjekt som en naturlig og integrert del av skolens pedagogiske utviklingsarbeid.

Vi har oppdrag for kommuner og fylkeskommuner over hele landet. Sammen med våre kolleger innen andre fagfelt, bl.a. arkitekter, landskapsarkitekter og ingeniører, dekker vi alle relevante fagområder i forhold til overordnede skolebehovs- og skolestrukturutredninger og planlegging/prosjektering/rådgiving i konkrete byggeprosjekter.

Våre tjenester inkluderer rådgivning innen:

Vi bidrar til kompetanseutvikling gjennom kurs og veiledning.
Dan Lysne
Seksjonsleder
Tlf: +47 55 37 55 04
Mob: + 47 45 40 45 04
Send mail
Navn
Epost
Forespørsel
 
| |