Logo

Norconsult skal være en ledende nordisk leverandør av kunnskapsbaserte tjenester, og samtidig være en fremtredende aktør internasjonalt innenfor utvalgte markeder. På det norske markedet skal vi være størst og framstå
som et klart førstevalg innen vår bransje.

Det krever at vi kontinuerlig tilfredsstiller krav og forventninger fra tre interessenter; kunder, ansatte og eiere. 

Til nytte for våre kunder

Vi er nyttige bare så lenge våre oppdragsgivere opplever at:

  • vi bidrar til deres verdiskapning og suksess
  • vi “gjør livet lettere” for dem i deres situasjon
  • samarbeidet med oss er lærerikt, hyggelig og problemfritt

Vi må være oss bevisst hvilke materielle og immaterielle verdier vi skal tilføre kundene, og til hvilken kostnad for dem. Ydmykhet og realisme ovenfor vår egen betydning i forhold til kundens totale verdiskapning er en god start i arbeidet med å skape fornøyde kunder.

En attraktiv arbeidsgiver

Selskapet skal være attraktivt for de dyktigste i bransjen og tiltrekke seg høyt utdannede medarbeidere. Deres forventninger til arbeidsmiljø, trygghet og utviklingsmuligheter, både faglig og menneskelig, skal søkes tilfredsstilt hos alle ansatte.

Fornøyde eiere

Utbytte og verdistigning på aksjene skal gjøre Norconsult til et selskap som er vel verdt å eie. Lønnsom drift med et akseptabelt overskudd til betjening av Norconsults totalkapital er en forutsetning for et sunt selskap. Selskapets egenkapital skal være tilstrekkelig til å tåle kortsiktige svingninger i markedet og sikre økonomisk handlefrihet.