Logo

I kompetansebedriften Norconsult er det menneskene som er fundamentet for virksomheten. Det er summen av det arbeidet vi alle utfører, og de kunnskaper, holdninger og verdier vi står for som er selskapet.

Derfor er det viktig at vi har én felles plattform, at vi beveger oss mot de samme overordnede mål og forholder oss til ett sett av felles grunnverdier.

Vi vil møte disse utfordringer med en organisasjon som kobler individkompetanse med organisatoriske ferdigheter. Vi må evne å utnytte våre ressurser, vår soliditet, vår markedsposisjon og våre relasjoner riktig, ved å samarbeide ubyråkratisk og effektivt på tvers av faglige og geografiske grenser. I dette bildet er det også sentralt å synliggjøre de karriereveger selskapet tilbyr sine ansatte, slik at kompetanse kan utvikles målrettet for å kunne fylle de ulike roller i Norconsult.

Selskapet skal være attraktivt for de dyktigste i barnsjen og tiltrekke seg høyt utdannede medarbeidere. Dette stiller høye krav til arbeidsmiljø, trygghet og utviklingsmuligheter - både faglig og menneskelig.

Norconsult tilbyr en personlig og faglig utvikling i et godt arbeidsmiljø med fokus på følgende:

  • Uformell arbeidsform
  • Årlig utviklingssamtale
  • Fadderordning og coaching
  • Karriereveier og roller
  • Kompetanseutvikling
  • Forskning og utvikling

Les vår Karrierepolicy her>>