Logo
Det blir løpende lyst ut stillinger i Norconsult som retter seg mot nyutdannede.

I tillegg til å sende inn generelle søknader for nyutdannede, er det viktig å følge med i utlysning av stillinger som er presentert under annonserte stillinger

Ansettelse av nyutdannede vil hele tiden bli vurdert opp mot de behov som er i markedet og at vi finner de rette personene. Etterfølgende oversikt er derfor ment å gi en indikasjon på et stillingsbehov primært i inneværende år, men vil også ha gyldighet noe lenger.


Følg Stine Sannæss i hennes første uker hos Norconsult gjennom 3 episoder:
Følg Stine videre i:

Hva ser vi etter hos de nyutdannede ?

I søknaden: faglig dyktighet (karakterer), evt. tidligere erfaring og referanser samt oppnådde resultater.

I jobbintervjuet: kommunikasjonsevne - skriftlig/muntlig, språkkunnskaper, sosial intelligens, evne til å se sin kompetanse i kommersiell sammenheng, kreativitet og sunt skjønn, godt humør, åpenhet og allsidige interesser.

Søknad skal inneholde søknadsbrev, CV, karakterutskrifter,attester. Det kan være nyttig å ta en prat med angitt kontaktperson før søknaden sendes, dette for å kunne skreddersy søknaden best mulig mot Norconsults løpende behov.

Søknader uten vitnemål vil ikke bli vurdert.


Åpne søknader for nyutdannede

Du kan sende en åpen søknad via listen under her dersom du ikke finner en jobb som passer under annonserte stillinger

Velg først ønsket arbeidssted/divisjon etter at annonsen i linken under er åpnet.