Logo
Vi dekker alle faser innenfor skader knyttet til fukt. Vi utfører fuktskadeutredninger deriblant nødvendige målinger for fukt og prøvetaking for sopp og råte.

Vi beskriver tiltak som eks. fuktfjerning, rengjøring og soppsanering. I tillegg innehar vi bygningsfysisk-, byggteknisk- og VVS-teknisk kompetanse som medfører at vi kan kartlegge årsaker og foreslå tiltak uansett hvilket område av et bygg en fuktskade er knyttet til.

Norconsult ved seksjon Inneklima og bygningsfysikk innehar spesialkompetanse blant annet innenfor bygningsfysikk og mikrobiologi. En av våre tjenester er rådgivning og kartlegging av fukt-, muggsopp- og råteskader. Ved kartlegging inngår en visuell befaring på stedet. Vi foretar visuell kontroll av skadede bygningsdeler, utfører fuktmålinger og mikrobiologisk prøvetaking (materialprøver og luftprøver). Måle- og analyseresultater tolkes og det hele samles i en rapport sammen med beskrivelse av skadeomfang, skadeårsak og forslag til tiltak. Tiltak kan eksempelvis være soppsanering, fuktfjerning og rengjøring.

Fuktskader kan gi helseskader

Anbefalte faglige normer for Inneklima av 1998 utgitt av Statens institutt for folkehelse har følgende anbefalinger: ”Fukt og råteskader skal ikke forekomme. Synlig mugg og mugglukt skal ikke forekomme”. Forekomst av synlig eller skjult muggsoppvekst vil gi et dårlig inneklima. I de tilfeller det er mistanke om muggsoppvekst, foretas en visuell kontroll på steder hvor det erfaringsmessig er høy risiko for muggsoppvekst. Det kan være kjellere, våtrom, loft etc. Med et boroskop kan vi titte inn i hulrom i konstruksjonen uten å utføre destruktive inngrep. I noen tilfeller vil destruktive undersøkelser imidlertid være nødvendig.


Våtrom

Vi har også solid kompetanse innenfor våtrom (bad og baderom). Våtrom er som kjent et at de rom i et bygg som oftest er gjenstand for fuktskader. I tillegg til å se på fuktskader utfører vi tilstandsanalyser av våtrom og lager beskrivelser der det er behov for rehabilitering. I et eventuelt rehabiliteringsprosjekt, følger vi opp i byggeperioden.

| |