Logo

Norconsult har vid geografisk tilstedeværelse med 47 kontorer i Norge, 19 lokale virksomheter i Sverige og 3 i Danmark. Utenfor Norden har Norconsult kontor i Mosambik, Sør-Afrika, Filippinene, Laos, Malaysia, Thailand, Chile og Peru, samt prosjektkontorer som opprettes etter behov. Virksomheten ledes fra hovedkontoret i Sandvika utenfor Oslo.

Vår brede lokale tilstedeværelse gjør at vi kan være en forlenget arm av våre oppdragsgiveres team. Vi samarbeider tett på tvers av organisasjonen - derfor er vår samlede kompetanse tilgjengelig uansett geografisk tilhørighet.   

For lokal informasjon om hvert Norconsult kontor, klikk på stedsnavnet i meny til venstre. For kontaktinformasjon til våre datterselskap, besøk deres hjemmesider: