Logo
Norconsults prosjekter innen renrom har tradisjonelt vært tilknyttet legemiddelindustrien, men i dag deltar vi også aktivt i Norges solcelleeventyr.

Produksjon av elektronikk, legemidler og radiofarmaka stiller strenge krav til utforming av bygning, tekniske anlegg og utstyr. Det kreves god kvalitet på de nærmeste omgivelser og kontroll av alle aktiviteter i området. Våre oppgaver er relatert til fabrikkplanlegging, prosjekteringsledelse, detaljprosjektering, teknisk byggeledelse, kvalifisering og validering.

Norconsult har hatt oppdrag for en rekke produsenter:

  • GE Healthcare
  • Sykehusapotekene ANS
  • Norsk Medisinsk Syklotronsenter
  • Nycomed Pharma
  • REC
  • Norsun
  • ProBio
  • Axis Shield
  • Folkehelsa

Se også Farmasøytisk Industri og Sykehus.

| |