Logo
Norconsult AS har fra 1. mars 2012 fått ny adresse for fakturamottak.

 

Den nye adressen er:

Norconsult AS
Postboks 8984
7439 Trondheim.

Som tidligere gjelder denne adressen bare for  fakturaer og kreditnotaer.