Logo
Synlig bevis på energisparing ved Norconsults hovedkontor i Sandvika
Som et ledd i vårt miljøarbeid har Norconsult brukt egne rådgivere til å gjennomføre et tverrfaglig energieffektiviserings-prosjekt ved hovedkontoret i Sandvika. Ved prosjektets slutt er besparelsen hele i 40 %, og mer skal det bli.

- Resultatene er strålende, sier Tor Mjøs som har det overordnede ansvaret for prosjektet. At resultatet ble bedre enn forventet skyldes delvis beskjedne merinvesteringer, men også en tettere oppfølging av selve driften i det 20 år gamle bygget som huser rundt 700 medarbeidere.

Prosjektet er støttet av Enova og har status som et forbildeprosjekt. Det ga oss muligheter til å bruke ekstra ressurser på måling og verifisering av besparelsene. Investeringen har vært på 6,7 mill. som vil være tilbakebetalt i løpet av 4-5 år.

De viktigste tiltakene har vært:
• Utskifting av belysning, sensorer og LED
• Frekvensregulering av ventilasjon, behovstilpasset drift
• Gjenvinning av varme fra datasenter, optimalisert komfortkjøling

Størst besparelser på belysningssiden
Ved å bruke tilstedeværelsessensorer er reduksjonen på ca. 75 % i garasjeanlegget, mens på cellekontorene sparer man 52 % jamført med tidligere fellesløsning.

På datasiden tar vi nå i bruk egen overskuddsvarme, bl.a. i forbindelse med ombygging av et stort atrium der det skal etableres gulvvarme. Likevel er det utskifting av det sentrale driftskontrollanlegget som gir størst gevinst ved at man løpende kan optimere energibruken ut i fra behovene. Dette bidrar samtidig til et bedre innemiljø, før var det ofte for varmt eller det motsatte - for mye kjøling i lokalene.

Videre tiltak
Men det stopper ikke der. Besparelsene skal økes.

- Det er vedtatt igangsetting av utskifting av all resterende gammel belysning. Vi skifter pumper og skal som nevnt gjenvinne enda mer varme. Slik sett kan man se for seg en halvering av forbruket i løpet av neste driftsår, sier Mjøs. Da vil forbruket ha gått ned fra 270 kWh/m2 til 135 kWh/m2 over en 3-4 års periode.

Det er vi stolte av! 

Les mer om prosjektet her>>