Logo
Norconsult i Norge er organisert i åtte divisjoner og to stabsenheter.


John Nyheim
Adm. direktør

 


Stein Tidemann
Direktør
Bygg og anlegg


Egil Gossé
Direktør
Tekniske systemer


Knut Helgesen
Direktør
Energi


Sigurd Rugsland
Direktør
Plan og samferdsel


Janicke Poulsen Garmann
Direktør
Miljø og sikkerhet


Bård Hernes
Direktør
Informasjonsteknologi


Tom Baade-Mathiesen
Direktør
Vann og avløp


Ola H. Norderhaug
Direktør
International


Christian Bekkevold Nilsen
Direktør
Økonomi og administrasjon


Fride Andrea Hærem
Direktør
HR og marked


Høyoppløslige bilder for nedlasting:  Pressebilder Norconsults ledergruppe