Som den største aktøren i Norge, jobber vi aktivt med å utvikle faget vårt. Dette gjør vi blant annet ved å utveksle erfaringer og dele av vår kunnskap.