DiVA – en nasjonal dugnad for vann og avløp

Det er et stort vedlikeholdsetterslep på vann- og avløpsledninger i Norge.

Fornebuporten

Fornebuportens størrelse og kompleksitet gjør prosjektet ekstra utfordrende.

Norges vakreste kirkegård

Havstein kirkegård er en sjeldent vakker, nyanlagt kirkegård som ligger storslått til på toppen av Byåsen i Trondheim.

Byplankonsept for Bryne

Byplankonseptet for Bryne sikrer fremtidsrettet og bærekraftig byutvikling, med tydelig identitet og særpreg. 

VA for Nortura

Eidsberg kommune trengte økt kapasitet på vannbehandling og distribusjonssystem for å dekke fremtidig behov i en kommune med stor vekst.

Sentrums-utvikling Bardufoss

Viktige verdivalg om plassering av framtidens handels- og næringsvirksomhet i Bardufoss-området fører til heftig diskusjon lokalt. Det er behov for økt kunnskap i den videre politiske beslutningsprosessen.

Johan Sverdrup

Johan Sverdrup er ett av de største oljefunnene på norsk sokkel. Vi har utført studier for Lundin Norway AS. Dette har resultert i gode innspill for valg av endelig konsept.

Hamar Kulturhus

Det nye kulturhuset på Hamar er et signalbygg, helt i tråd med kommunens ønsker. Men det elegante og spennende utseendet stilte helt uvanlige byggtekniske krav.

Ombygging av Tunhovd dam

Ombyggingen av Tunhovd dam er blitt en flott kombinasjon av funksjon og estetikk. En kompleks helhet der myndighetspålagte krav for dam og fylkesvei er ivaretatt.

Holmenkollen

Holmenkollbakken, Norges mest berømte turistattraksjon, er etter ombyggingen blitt et monument som vitner om ingeniørkunst i verdensklasse.