Gartnermarken omsorgsboliger

Norconsult har planlagt og prosjektert et nytt omsorgs-/boliganlegg med eldresenter, samt bofellesskap for yngre funksjonshemmede i Fyllingsdalen. 48 omsorgsboliger og 10 boliger i bofellesskap er under oppføring for Bergen Kommune.
Prosjektnavn:
Gartnermarken omsorgsboliger
Kunde:
Bergen Kommune
Sted:
Bergen
Periode:
2011-2015
Nøkkeltall:

Nybygg på 6750m² BRA
5 etasjer + kjeller. 

Nybygg på 6750m² BRA over 5 etasjer med kjeller. Parkering i kjeller. 1 etasje med eldresenter, café, administrasjon og 5 boliger i bofellesskap. Boligblokk på 4 etasjer over dette (2. til 5. etg).

Bofellesskapet er et «eget» bygningsvolum på 2 etasjer som er stukket inn i blokken på 5 etasjer. Bygningen er organisert for å oppnå et skille mellom de to bofunksjonene, og gi eget gårdsrom til henholdsvis bofellesskap og eldresenter.

Bygget oppføres i betong/stål, med overflater i mur, tre og platekledning.

Profilbilde av Pål Bjørkhaug
Pål Bjørkhaug
Avdelingsleder Arkitektur & Landskap