Lysdesign for kraftstasjon

Som del av et større tverrfaglig oppdrag har lysdesign i samarbeid med arkitektur, landskap og elektro prosjektert belysning for maskinhall, portal og uteområde ved Sønnå kraftverk i Sauda, Rogaland. Lysdesignet har resultert i et godt lysmiljø, både med tanke på sikkerhet og i forhold til å gjøre kraftstasjonen representabel for besøk og omvisninger.
Prosjektnavn:
Saudaprosjektet Kraftstasjonsområdet Sønnå
Kunde:
Elkem Saudefaldene
Sted:
Sauda, Rogaland
Periode:
2008 - 2009

Belysningen av området utenfor kraftstasjonen fremhever flater og linjer i arkitektur og landskap. Alle lyskilder er skjult for øyet, slik at man kun ser lyset der det treffer en flate, eller der det diffuseres i opalisert glass.
Belysning av vegbroen knytter denne sammen med området inn mot kraftstasjonen. En jevn belysning av de rene glassflatene skaper også en sammenheng til portalens visuelle uttrykk.
Portalen er det sentrale fokuspunkt på portalplassen. Den øvrige belysningen er derfor plassert slik at den ikke skal ta oppmerksomheten bort fra portalen, men sørge for jevn belysning av plassens ytterkanter. Ved å la det generelle lysnivået være lavere rundt trær og portal fremstår disse med sin lokale belysning på en tydeligere måte. For å fremheve portalens arkitektur benyttes betonglamellene til å skjule lysarmaturene. Lyset stryker ut gjennom åpningene mellom lamellene. Dette belysningsprinsippet videreføres inne i maskinhallen, ved belysning bak veggskivene. Slik er det skapt en sammenheng mellom portalen og maskinhallen.
Maskinhallen har fått et godt arbeidslys, og et miljø som også byr på en fin opplevelse for skoleklasser og andre besøkende. Belysning av vertikale flater og himling styrker romfølelsen, slik at man opplever den lukkede hallen som mer åpen. Belysningen består i tre prinsipper: generell allmennbelysning, belysning av tunnelduk i himling og belysning mot lamellvegger. Den generelle belysningen har en høy fargetemperatur, slik at lyset oppleves som et naturlig kaldt og klart dagslys. For å fremheve takhøyden og skape en kunstig himmel vaskes tunnelduken med blått lys, ved bruk av lysrør montert på bro innenfor søylene.

Profilbilde av Janne Grindheim
Janne Grindheim
Avdelingsleder