St. Paul gymnas

Norconsult har prosjektert og Skanska Norge har bygget om Florida Sykehus i Bergen til St. Paul gymnas, en katolsk videregående skole.
Prosjektnavn:
St. Paul gymnas
Kunde:
Stiftelse, under Oslo Katolske Bispedømme
Sted:
Bergen
Periode:
Mars 2013 - Juli 2014

Norconsult har vært arkitekt og totalrådgiver. Skanska Norge har utført arbeidene i totalentreprise, med Tevas som totalteknisk under-entreprenør. Prosjekteringen skjedde i en samspillsfase mellom St. Paul, Norconsult og Skanska.

Etter 26 år som sykehjem med korttids-plasser ble bygget total-rehabilitert og rommer inntil 270 elever og 40 ansatte i Norges eneste katolske gymnas.

Sivilarkitekt Jorunn Astrid Nygaard i Norconsult har vært fagansvarlig arkitekt for rehabiliteringen av bygget. Hun forteller at Norconsult har vært arkitekt, interiørarkitekt og totalrådgiver.

– Norconsult laget miljøsaneringsrapporter og var rådgivende ingeniør for bygg, elektro, VVS, brann, akustikk og miljø, sier hun.

Bygget ble strippet ned til skallet. Bærekonstruksjonen består av hulromsvegger i bærende tegl, plasstøpte dekker med hulrom og takstoler i tømmer. Mange vegger mellom pasientrom er fjernet og rommene bygget om til klasserom. Taket er i stor grad beholdt, men partier med lekkasjer er skiftet ut og noen nye taksteiner er lagt på.

Det er lagt nytt belegg på gulvene. I overgang til vegg er det lagt lister av PVC. Mange vegger er pusset og belagt med glassfiberstrie. Noen tverrvegger er revet og noen nye vegger i gips og stål er satt inn. Bygget har fått nye himlinger. Vinduene er nye, men bygget etter mål og malt i samme farge som de opprinnelige vinduene. Noen vinduer må oppfylle strenge lydkrav på grunn av trafikken utenfor bygget. Vinduene er i tre og beslått med aluminium. Solavskjerming ligger i glasset. Bygget har også fått ny heis.

Profilbilde av Jorunn Astrid Nygaard
Jorunn Astrid Nygaard
Sivilarkitekt