Stadionparken i Levanger

Stadionparken i Levanger – en stor aktivitetspark i Levanger sentrum planlagt av Norconsult på Steinkjer og Levanger. Parken har en ramme på 15 millioner kroner. Det skal anlegges et stort skateanlegg i parken i tillegg til andre aktiviteter som lekeplass, trimstasjoner og amfi.
Prosjektnavn:
Stadionparken
Kunde:
Levanger kommune
Sted:
Levanger
Periode:
2013-
Nøkkeltall:

Park med ramme 15 mill. kr.

Levanger kommune ønsker å bygge en aktivitetspark tilrettelagt for uorganisert aktivitet. Kommunen ønsket å tilrettelegge for varierte aktiviteter. Det ble tidlig i prosessen arrangert et folkemøte med idedugnad der innholdet i parken ble drøftet på bakgrunn av landskapsarkitektens ideskisse. Det kom forslag på blant annet skøytebane vinterstid, amfi, lekeplass og skateanlegg.

Parkplanen er inspirert av at Levangerelva fram til 1843 gikk gjennom tomta. En slyngende gangsti belagt med gråblå marktegl markerer det tidligere elveløpet. Det meandrerende elveløpet gir elvesvinger – her er det lagt til rette for aktive og rolige soner med opphold, lekeplass for de minste og utendørs trimapparater.

Det har helt fra starten vært sportslig aktivitet på tomta – friidrett, skøyteløp og ikke minst sykkelvelodrom. Velodromen ble fjernet men temaet videreføres gjennom en lekeplass utformet som en minivelodrom, en sykkelbane for de minste med trampoliner og lekeapparat på "indre bane".

Parkens nærhet til sykehuset i Levanger og boligene i sentrum gjør området til en viktig nærpark og rekreasjonsområde.

Profilbilde av Siri Alette Aurstad
Siri Alette Aurstad
Landskapsarkitekt MNLA