Haukeland Universitetssykehus

Nytt senter for Barn, Unge og Psykosomatisk medisin ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen for byggherre Helse-Bergen.
Prosjektnavn:
Nytt senter for Barn, Unge og Psykosomatisk medisin
Kunde:
Cowi AS
Sted:
Bergen
Periode:
2011-2016
Nøkkeltall:

65 000 m2

Byggeteknisk prosjektering av nytt sykehussenter for barn og unge ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen, samlet areal ca. 65 000m2. Operasjon og behandling, idrettshall og svømmeanlegg, laboratorier og kontorarealer m.m.

Byggestart etappe 1 i 2011. Bygging pågår og er planlagt ferdig 2016.
Prosjektering etappe 2 pågår.

Svært komplekst og krevende prosjekt mhp. byggetomt, nærhet til sykehus i drift, kompleks geometri og krevende løsninger. Tett samarbeid mellom alle aktører i prosjekterings- og utførelsesfasen.

Profilbilde av Per Kristian Heidenstrøm
Per Kristian Heidenstrøm
Gruppeleder Byggeteknikk