Ny kraftforsyning til Lofoten

Vi er med hele veien når Lofotkraft AS skal bedre leveringssikkerheten til Lofoten. Ny 132 kV-ledning skal være ferdig om to år.
Prosjektnavn:
132 kV Kanstadbotn - Kvitfossen
Kunde:
Lofotkraft AS
Sted:
Lofoten
Periode:
2010 - 2016
Nøkkeltall:
  • 65 km 132 kV kraftledning inkl. fjordspenn over Raftsundet og Årnøysundet og sjøkabel over Sløverfjorden.
  • Totalkostnad: ca. 250 MNOK.

Den nye kraftledningen Lofotkraft bygger fra Kanstadbotn i Lødingen til Kvitfossen i Vågan kommune skal sikre kraftforsyningen til hele Lofoten.

I tillegg til at Lofoten generelt er et krevende terreng å bygge i, går ledningen i områder som stiller store krav i prosjekterings- og byggefasen.

Vi har vært med Lofotkraft fra starten med traseplanlegging og utarbeidelse av forhåndsmeldinger. Hele traseen er laserscannet og det er benyttet avanserte modellerings- og beregningsprogrammer.

Våre medarbeidere har vært med på å prosjektere og utarbeide tilbudsunderlag samt evaluere og kontrahere entreprenører.

I tillegg står vi for byggeledelse og teknisk oppfølging i byggeperioden.

I forlengelsen av dette prosjektet har Lofotkraft også bedt oss om å fortsette planleggingen og prosjekteringen av den videre utbyggingen vestover i Lofoten. Det er et oppdrag som er ventet å vare til 2022.

Utbyggingen av linjen fra Kanstadbotn til Kvitfossen skal være ferdig i 2016.

Benedicte Bratt Jakhelln