Nytt kraftverk Lysebotn

Vi har vært med fra starten i arbeidet med det nye vannkraftverket som bygges i Lysebotn i Rogaland. Fra 2018 skal kraftverket produsere 180 GWh.
Prosjektnavn:
Lysebotn II kraftverk
Kunde:
Lyse Produksjon AS
Sted:
Lysebotn, Forsand kommune, Rogaland
Periode:
2014-2018
Nøkkeltall:
  • Fallhøyde: 665 m
  • Slukeevne: 2 x 30 m3/s
  • Turbintype: 2 x Francis Effekt: 2 x 185 MW
  • Midlere produksjon: 1,5 TWh
  • Tunneler: vannvei 7,8 km, totalt 11,0 km
  • Totale kostnader: ca. 1,8 MRD. kr.

Anleggsarbeidene på det nye vannkraftverket i Lysebotn startet sommeren 2014, og vi har vært i prosjektet siden de første studiene og beslutningsgrunnlaget skulle utarbeides.

Det nye kraftverket skal erstatte det allerede eksisterende Lysebotn kraftverk. Produksjonen vil øke med 180 GWh blant annet på grunn av bedre utnyttelse av fallhøyde og bedre virkningsgrad.

Vi har vært med i prosjektet til Lyse Produksjon AS hele veien og har blant annet laget konkurransegrunnlag for de forskjellige entreprisene, vi har utarbeidet landskaps- og miljøplaner, tekniske planer, SHA-planer og ROS-analyser.

Våre medarbeidere har også utført detaljert prosjektering og oppfølging av leveranser i løpet av byggeperioden.

Kraftverket settes etter planen i produksjon i 2018.

Profilbilde av Willem Mathiesen
Willem Mathiesen
Siv.ing vannkraft