Energi­gjenvinning ved Finnfjord Smelteverk

Finnfjord har med sin satsning på energigjenvinning blitt verdens mest energieffektive smelteverk. Med bakgrunn i solid kunnskap om smelteverket har Norconsult vært en viktig og sentral bidragsyter for å gjennomføre prosjektet. 
Prosjektnavn:
Energigjenvinning Finnfjord AS
Kunde:
Finnfjord AS
Sted:
Finnfjord
Periode:
2007-2012
Nøkkeltall:
  • Energigjenvinning på 340 GWh pr. år som strømproduksjon.
  • 3 stk FeSi – Ferrosilisium – smelteovner
  • Samlet ovnseffekter 105 MW
  • Årlig strømforbruk ca. 1 TWh = 1000 GWh

Energigjennvinningene ved Finnfjord smelteverk i Finnsnes tilsvarer over ½ årsproduksjon ved Alta Kraftverk og 0,25 % av Norges årlige vannkraftproduksjon på ca 130 TWh.

Norconsult har vært engasjert gjennom byggeteknikk, maskinteknikk og prosjektadministrasjon i etableringen av et anlegg for gjenvinning av energi i røykgassen fra de tre ovnene.

Profilbilde av Per Espen Kristofersen
Per Espen Kristofersen
Seksjonsleder