Nytt campus i Bodø

Universitetet i Nordland er i sterk vekst og vokser ut av bygningene. Norconsult har bidratt til plan for mer enn dobling av campus på Mørkved i Bodø. 
Prosjektnavn:
Universitetet i Nordland – detaljreguleringsplan
Kunde:
Statsbygg
Sted:
Bodø, Nordland
Periode:
2013-2014

I samarbeid med Statsbygg har vi bidratt til å gjennomføre prosessen fra mulighetsstudie til ferdig plan.

Planen legger til rette for bygging av 47 000 kvadratmeter, noe som er mer enn en dobling av dagens areal på Mørkved.

Sentralt på campus etableres et bilfritt torg – campusaksen – som skal knytte sammen eksisterende og ny universitetsbebyggelse. Aksen blir et nytt byrom for beboerne på Mørkved.

Ønsket om redusert parkeringsdekning og sammenhengende gangforbindelser har vært viktig i planarbeidet. Ideen er å flytte transportveksten fra bil til kollektiv og gang/sykkel. Og de sammenhengende gangforbindelsene tilrettelegger for attraktive og levende rom mellom bebyggelse.

Profilbilde av Fritjof Stangnes
Fritjof Stangnes
Avdelingsleder Plan