Pumpestasjon Brannstasjonen (PST-BRN)

Norconsult har utført prosjektering og byggeledelse i forbindelse med bygging av ny kommunal avløpspumpestasjon ved brannstasjonen i Steinkjer sentrum. Bygg, ledningsanlegg og øvrig utomhusanlegg er detaljprosjektert og utført som byggherrestyrt entreprise. Levering og montering av pumper og annen maskinell utrustning ble levert som totalentreprise.
Prosjektnavn:
Pumpestasjon Brannstasjonen (PST-BRN)
Kunde:
Steinkjer kommune
Sted:
Steinkjer
Periode:
2011 - 2014
Nøkkeltall:

Avløpspumpestasjon for 11.000 Pe.

Tilførselsområde
Det bor ca. 9 000 personer i tilførselsområdet til stasjonen. I tillegg kommer bidrag fra skoler, institusjoner og andre virksomheter, tilsvarende 2 – 3000 personer. Med en del tilførsel av overvann og lekkasjer inn i rørene av grunnvann og sjøvann blir årlig pumpet vannmengde ca. 1 mill. m3.

Pumpeledning, system
Stasjonen pumper spillvann til Løsberga renseanlegg. Pumpeledningen har lengde ca. 2,2 km. Flere andre ganske store stasjoner pumper inn på samme pumpeledning. Dette er et balansert system der stasjonene må «samarbeide».

Beskrivelse av pumpeanlegg
Pumpestasjonen erstatter en gammel stasjon som hadde vært i drift i 25 år. Denne hadde neddykkede pumper. Pumpesumpen fra den gamle stasjonen er rehabilitert og gjenbrukes. Det er bygd nytt pumpehus, og det er lagt sugeledninger fra pumpesumpen til pumpehuset.

Golvet i pumpehuset ligger ca. 4 m over bunnen i pumpesumpen. Det er montert selvsugende pumper (fabrikat Gorman Rupp). Pumpesumpen er utrustet med sumpspyler og veggvasker. Det er montert 3 pumper i parallell, og 2 pumper yter til sammen dimensjonerende kapasitet som er 126 l/s mot løftehøyde 30 m.
Pumpene er utrustet med frekvensomformere slik at det vil ikke oppstå trykkstøt ved normal drift.

Det er montert vindkjel i pumpehuset for å hindre skadelig trykkstøt i pumpeledningen ved strømutfall. Pumpehuset har gulvareal på ca. 35 m2. Golvet i pumpehuset ligger ca. 2 m under terrenget. I pumpehuset er det montert luftavfukter og luktfjerningsanlegg for avtrekk fra pumpesumpen.

Beskrivelse av prosjektet
Interessant og komplekst oppdrag. Stor pumpestasjon i lokal målestokk. Stasjonen pumper ca. 60 % av kloakken som behandles i det kommunale renseanlegget. Byggherrens prosjektleder betegner den nye stasjonen som et av de mest komplekse, teknisk anlegg som er bygd i Steinkjer i dette århundre.

Stasjonen er plassert i tilknytning til strandsonen ved utløpet av Steinkjerelva, og Nordlandsbanen passerer like ved. I forbindelse med bygging av pumpestasjonen har uteområdet rundt stasjonen fått ei ansiktsløftning, bl.a. ved at det er opparbeidet en ny badestrand «Bystranda».

 

Profilbilde av Bjørn Even Kjeldseth
Bjørn Even Kjeldseth
sivil.ing.