Norconsult inviterer til Samfunnskonferansen 2017:


Et mer effektivt Norge


Digitalisering - nye samhandlingsformer - endringsprosesser

Konferansen vil være en arena for diskusjon om trender og viktige samfunnstema.

Samfunnskonferansen 2017 tar for seg utviklingstrender og byr på et dypdykk inn i noen av de mest fremtidsrettede prosjektene som gjennomføres i Norge i dag. På konferansen vil vi vise eksempler på digital samhandling, endringsprosesser og effektivisering av Norge.

Flere spennende foredragsholdere har takket ja til å delta på konferansen, deriblant:

 • Tidligere politiker og statsminister, Kåre Willoch
 • Statssekretær i kommunal og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey
 • Ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog
 • Administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland
 • Prosjektdirektør for Digibygg i Statsbygg, Jan Myhre
 • Urbanist og byforsker, Erling Dokk Holm
 • Divisjonsdirektør for VA i Norconsult, Tom Baade-Mathiesen
 • Administrerende direktør i RIF, Liv Kari Skudal Hansteen
 • Oppdragsleder i Norconsult, Tore Lie Falkenberg
 • Prosjektdirektør for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 fra Bane NOR, Morten Klokkersveen.
 • Journalist og forfatter Mah-Rukh Ali vil være konferansier.


Se program for ytterligere informasjon.

Deltageravgiften er kr. 600 eks. mva – pr. person.