15 nye VDC-sertifiserte medarbeidere

Nyheter
29.november 2021

Femten nye medarbeidere fra Norconsult er nå sertifisert i Virtual Design and Construction (VDC). Sertifiseringen gis etter et årskurs ved NTNU. Kurset er utviklet i samarbeid med Stanford University i California.

15 nye VDC-sertifiserte medarbeidere
Norconsult har rundt 45 medarbeidere med full VDC-sertifisering. (Foto: Ann Katrin Hansen/ Norconsult)

Norconsult har nå ca. 45 medarbeidere med full VDC-sertifisering. I tillegg har rundt 400 av Norconsults medarbeidere gjennomført et internt todagers VDC-basiskurs. Årets kurs ble avsluttet med en samling på Gardermoen i slutten av oktober, der et kull på til sammen 200 bransjefolk ble sertifisert. Deltakerne er både byggherrer, entreprenører og prosjekterende, alle med forskjellige perspektiver på bransjen.

Samlinger og oppgaver

For å bli sertifisert må deltakerne levere oppgaver der de viser hvordan de har tatt i bruk VDC i sine prosjekter. I løpet av kursperioden har det vært jevnlige leveranser. Deltakerne får tilbakemeldinger og kan utveksle erfaringer gjennom virtuelle samlinger der også mentorer fra bransjen er med.

– VDC er et rammeverk som bedrer samspillet mellom deltakerne i et prosjekt. Vi får bedre flyt i arbeidsprosessene ved å aktivt styre og forbedre gjennomføringen etter hvert som prosjektet skrider frem. Det gir større forutsigbarhet, og gjør det lettere å bygge tverrfaglige team. VDC sikrer at alle leverer og mottar det de har behov for til rett tid, sier Jon-Brede Dieseth, en av årets deltakere fra Norconsult.

Effektiv prosjektstyring

VDC bygger på ideen om gjensidig gevinst og gjensidig risiko, og på "Lean", en metode for å effektivisere arbeidsprosesser. VDC gjør det lettere for alle deltakere i et prosjekt å jobbe mot samme mål, og sikrer transparente, involverende prosesser.

– I tillegg er rammeverket en måte å etterleve LiVE Pro i praksis, sier Jon-Brede Dieseth. LiVE Pro er de overordnede prinsippene Norconsult følger for god oppdragsgjennomføring. De samsvarer godt med VDC-rammeverket: Vi forstår kunden, bygger team, tar styring og skaper flyt.

– VDC skiller seg også fra andre modeller for prosjektgjennomføring ved å inkludere bygningsinformasjonsmodellering (BIM) og andre digitale verktøy. Det gjør at prosjektene har større verdi og nytte, sier ny-sertifiserte Krister Kasta fra Norconsult. – BIM er avgjørende for å få folk til å komme ut av siloene og jobbe tverrfaglig i prosjekter. Når BIM-brukes som den sentrale kilden til prosjektinformasjon får alle korrekt arbeidsunderlag og felles forståelse for hvordan det ferdige prosjektet skal være.

VDC-kompetanse er etterspurt i bransjen, og noe Norconsult kommer til å satse enda mer på.
– Vi ser at det har verdi for kundene, sier Jon-Brede Dieseth. – Selv om VDC ikke er spesifisert i tilbud eller avtaler, mener jeg alle prosjekter har nytte av dette rammeverket.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Kjetil Ekkeren
Kjetil Ekkeren
Senior kommunikasjonsrådgiver
Profilbilde av Benedicte Bratt Jakhelln
Benedicte Bratt Jakhelln
Senior kommunikasjonsrådgiver