Norconsult kjøper SK Langeland

Nyheter
30.september 2019

SKL ble etablert i 2006 og har fem ansatte. Selskapet leverer tjenester innen en rekke områder, hvor fagområdene plan, vann og avløp, vei, byggeteknikk og prosjektadministrasjon er de mest sentrale.

Norconsult kjøper SK Langeland
Fra venstre: Kolbjørn Haaland (dagl.leder SKL), Einar Vevatne (leder NO Stavanger), Camilla Skappel (SKL), Tomas Garska (SKL). Foto: Norconsult / SKL.

Oppkjøpet bidrar til å styrke tilstedeværelsen i Rogaland og Ryfylke, og Norconsult vil videreføre tilstedeværelsen med kontorlokaler i Strand kommune. Ambisjonen er å øke antall ansatte med sin faste kontoradresse i Strand kommune, og kunne tilby oppdragsgivere i Ryfylke et enda bedre tjenestetilbud innen arkitektur og rådgivende ingeniørtjenester.

– Det er gledelig at SKL blir en del av Norconsult, og vi ønsker medarbeiderne hjertelig velkommen til oss. Dette danner grunnlag for å tilby kundene våre et enda bredere spekter av tjenester, sier kontorleder Einar Vevatne, kontorleder for Norconsult i Stavanger.

SKL vil innlemmes for fullt i Norconsult fra 1. oktober 2019.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Kjetil Ekkeren
Kjetil Ekkeren
Senior kommunikasjonsrådgiver
Profilbilde av Hege Njå Bjørkmann
Hege Njå Bjørkmann
Avdelingsleder Marked og kommunikasjon