Norconsult åpner for mer tilstedeværelse på kontorer

21.april 2020

Norconsult følger myndighetenes retningslinjer knyttet til Covid 19-situasjonen. I likhet med resten av samfunnet jobber vi for å normalisere driften av selskapet ytterligere.

Åpner for mer tilstedeværelse
Åpner for mer tilstedeværelse

På tross av koronasituasjonen har Norconsult de siste månedene hatt høy aktivitet og tett kundekontakt, men hovedsakelig digitalt. Nå åpner selskapet for mer fysisk tilstedeværelse på sine kontorer samt mulighet for fysiske kundemøter under kontrollerte former.

Samtidig skal alle ansatte følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer knyttet til smittevern og bruk av hjemmekontor. Selskapet har innført klare interne retningslinjer for fysisk bruk av kontorer, fellesarealer og møterom. Det samme gjelder rutiner for eksterne besøk.

Norconsult følger situasjonen tett, og vil oppdatere kunder og samarbeidspartnere dersom rutiner og retningslinjer skulle endre seg.

Kontaktperson

Profilbilde av Kjetil Ekkeren
Kjetil Ekkeren
Senior kommunikasjonsrådgiver