Følger myndighetenes retningslinjer

21.april 2020

Etter sommerferien har det vært en oppblomstring av koronasmitte i Norge, og regjeringen har kommet med reviderte retningslinjer som medfører en oppbremsing i lettelsene av smitteverntiltak. Norconsult følger disse retningslinjene.

Følger myndighetenes retningslinjer
Følger myndighetenes retningslinjer

Før sommerferien hadde Norconsult et ønske om en gradvis gjenåpning av sine kontorer, det vil si mer tilstedeværelse på sine kontorer. Etter sommerferien har antall smittetilfeller i samfunnet økt, og regjeringen har lagt opp til å bremse gjenåpningen av samfunnet. Norconsult følger retningslinjene fra FHI og regjeringen.

I praksis betyr det at selskapet legger til rette for bruk av hjemmekontor to til tre dager i uken samt fleksibilitet i forhold til arbeidstid for å unngå bruk av kollektivtransport på de mest belastede tidene. Vårt primærfokus er sikkerheten til medarbeidere og deres familier samt å bidra til å bremse smitteutviklingen i samfunnet.

I tillegg tilrettelegger vi med ulike smittevernstiltak for at fysiske møter med kunder og samarbeidspartnere kan gjennomføres ved behov.

Uansett arbeidsform, så er Norconsult sitt fokus å opprettholde den allerede gode kundekontakten, både fysisk og digitalt.

De respektive land i Norconsult-konsernet forholder seg til sine myndigheters retningslinjer. Per i dag er det tre personer med påvist koronasmitte i Norconsult AS.

Kontaktperson

Profilbilde av Kjetil Ekkeren
Kjetil Ekkeren
Senior kommunikasjonsrådgiver