Vellykket fagdag med fyllingsdammer som tema

Nyheter
26.mars 2019

I samarbeid med Multiconsult og Sweco, arrangerte Norconsult nylig en vellykket fagdag som omhandlet ulike temaer knyttet til fyllingsdammer. Arrangementet trakk over 120 deltakere.

Vellykket fagdag med fyllingsdammer som tema
Kjell Molkersrød (NVE) presenterte bakgrunnen til krav på beredskapsmessig sikring. Foto: Statkraft

Fagdagen ble gjennomført på Statkrafts hovedkontor på Lilleaker tirsdag 19. mars. Det var god oppslutning med 121 deltakere fra myndigheter, dameiere, NTNU og konsulenter.

Fagdagen fokuserte på tre hovedtema:

  • Sikring av oppstrøms skråning
  • Beredskapsmessig sikring av dammer
  • Ulike beregningsmetoder

I tillegg til faglige innlegg ble det gjennomført to paneldebatter med interessante diskusjoner knyttet til de tema som var på agendaen. Tilbakemeldingene etter arrangementet tyder på at deltakerne var fornøyde og at det er et ønske om gjentakelse av tilsvarende arrangement.

- Vi trenger slike forum for å kunne diskutere fag, strategi, forskningsbehov og alt som hører med til bygging og forvaltning av fyllingsdammer. Alt til samfunnets beste, sier Leif Lia – professor ved NTNU.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Kjetil Ekkeren
Kjetil Ekkeren
Senior kommunikasjonsrådgiver
Profilbilde av Hege Njå Bjørkmann
Hege Njå Bjørkmann
Avdelingsleder Marked og kommunikasjon