Konsernfilm 2020

Video
01.april 2020
I Norconsult er vi stolte av våre medarbeidere, av virksomheten vår og av prosjektene vi løser. Ikke minst er våre medarbeidere stolte av selskapet sitt, av faget de representerer og av prosjektene de jobber i. I den nye konsernfilmen ønsker vi å vise nettopp dette.