Bærekraftsuken 2023

Norconsult arrangerte Bærekraftsuken 2023 fra 24. april til 28. april. Over 60 webinarer ble gjennomført med temaer innen sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft.

«Kunnskap vokser når den deles» er kjernen i Norconsult-arrangementet Bærekraftsuken 2023, der foredragsholderne består av i hovedsak interne krefter. Vi har også med oss noen gode kunder som vil bidra til denne kunnskapsdelingen. Vi åpner uken med diskusjon om vektlegging av bærekraft i anskaffelser og avslutter med en diskusjon om hvordan vi kan bidra til det grønne skifte med vår kompetanse på våre mer enn 70 kontorer over hele Norge.

Denne uken vil vi dele kunnskap om oppdrag innenfor Bygg og eiendom, Samferdsel, Vann, Industri, Fornybar energi, Samfunn & byutvikling og Innovasjon i Norge, og vi har også med et knippe foredrag fra våre svenske kolleger.

Kunnskap vokser når den deles – skreddersy din bærekraftsuke ut fra dine interesser i påmeldingsløsningen under!

Se opptak av gjennomførte foredrag her

Oversikt over alle foredrag finner du her

Kontaktpersoner

Elisabeth Hofgaard Lycke

Leder bærekraftsrapportering og forbedring

Kontakt oss