Forpliktelser og mål

Som en stor aktør i Norges største fastlandsnæring ønsker vi å være en del av løsningen på globale bærekraftsutfordringer. Norconsult skal bidra aktivt til forbedringer i samfunnet, i samarbeid med øvrige aktører i bransjen. Dette gjelder ikke bare i klima- og miljøspørsmål, men også innen viktige tema som antikorrupsjon, menneskerettigheter og ansvarlig arbeidsliv.

Gjennom rådene vi gir våre kunder har vi stor påvirkningskraft. Ved å styre etter bærekraftsmålene og prinsippene for ansvarlig forretningsdrift, kan vi bidra til en positiv utvikling i samfunnet.

Norconsult har valgt å synliggjøre dette engasjementet gjennom deltagelse i organisasjoner og ordninger som fremmer bærekraftig utvikling på tvers av selskaper og bransjer.

UN Global Compact Norge
UN Global Compact er FNs organisasjon for bærekraftig
næringsliv og verdens største bedriftsinitiativ for bærekraft. Norconsult AS ble fullt medlem (participant) av UN Global Compact i Norge i januar 2021 og har en ambisjon om å involvere hele konsernet i dette arbeidet. Med medlemskapet og signatur forplikter vi oss til å følge UN Global Compacts ti prinsipper og styre mot FNs bærekraftsmål.

Norconsults datterselskap Nordic – Office of Architecture har også forpliktet seg til UN Global Compact (signatory), identifisert de mest relevante av FNs bærekraftmål for virksomheten og nedfelt dette i sitt manifest for bærekraft.

Skift Norge
Skift er et næringlivsdrevet klimainitiativ med formål å gå foran og vise hvilke forretningsmuligheter som ligger i overgangen til nullutslippssamfunnet. Initiativet skal bidra til at Norge skal nå sine klimamål innen 2030.

I desember 2020 signerte Norconsult en medlemsavtale med Skift. Målet er at Norconsult skal kunne påvirke agendaen i klimadebatten og jobbe tett med de andre medlemmene av Skift for å finne smarte løsninger på klimautfordringene innen flere næringer.

Grønnvaskingsplakaten
Grønnvasking er en form for misledende markedsføring, der et produkt eller en virksomhet fremstilles som bedre enn den faktisk er når det gjelder påvirkning på klima, natur og mennesker.

I juli 2020 ble den norske Grønnvaskingplakaten lansert. Denne er utarbeidet av Skift, i samarbeid med Miljøstiftelsen ZERO, WWF og Framtiden i våre hender. Norconsult signerte plakaten rett etter lansering, og per
februar 2021 har mer enn 250 norske virksomheter gjort det samme.

Fossilfritt Sverige
Norconsult har engasjert seg i Fossilfritt Sverige og har i 2020 tatt en beslutning om å fremskynde innsatsen for nullutslipp. Selskapet har besluttet å skru opp ambisjonene, og ønsker å ha netto nullutslipp i 2030. Som en del av Fossiltfritt Sverige har Norconsult satt seg følgende mål:

  • Norconsult ABs virksomhet skal være klimanøytral
    senest i 2045.
  • Norconsult ABs egen virksomhet skal ha netto nullutslipp senest i 2030, det vil si minst 85 prosent
    lavere enn i basisåret 2019. De siste 15 prosentene kan klimakompenseres.

Norconsult i Sverige rapporterer på Scope 1, 2 og 3 av GHG-protokollen, og skal årlig redusere utslippene med 8 prosent i forhold til basisåret 2019.

Kranmärkt
Kranmärkt er en svensk bærekraftsmerking som innebærer at vi i vår svenske virksomhet ikke kjøper flaskevann. Gjennom ordningen tar organisasjonen stilling for et bedre miljø, og inspirerer andre til å verne om vårt aller viktigste næringsmiddel.

Som en del av vårt miljø- og bærekraftsarbeid, skal alle våre svenske kontorer nå kranmerkes, som en del av en nasjonal svensk markering for at selskaper skal velge kranvann fremfor flaskevann.