"Jobben vår er først og fremst å stadig finne bedre og bærekraftige måter å bygge samfunnet på"

Egil Hogna, konsernsjef, Norconsult

 

Program OG OPPTAK AV WEBINARENE  – Bærekraftsuken 2021

Mandag 3. mai

09:00 - 10:00 Byggherrenes bærekraftstrategi, hvordan bidra til et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem mot 2050?  
[Se opptak av webinaret her]

 • Bane NOR v/Stine Undrum
 • Statens vegvesen v/Gina Ytteborg
 • Nye Veier v/Asbjørn Nilsen Aadnevig
 • Hva betyr dette for rådgiverne? Norconsult v/Sigurd Rugsland 

11:00 - 11:45 Bærekraftssertifisering av anleggsoppdrag med CEEQUAL
[Se opptak av webinaret her]

Innsikt i CEEQUAL og arbeidet med å utarbeide en norsk veileder for Grønn Byggallianse.
Foredragsholder: Katrine Bakke, Norconsult

14:00 - 14:45 Klimagassbudsjettet – Nøkkelen til å redusere de vesentlige klimautslippene i anleggsprosjekter?
[Se opptak av webinaret her]

Praktiske eksempler fra faktiske prosjekter
Foredragsholder: Christopher Garmann, Norconsult

Tirsdag 4. mai

09:00 - 09:45 Når samferdsel møter den kompakte byen 
[Se opptak av webinaret her]

Klima og miljøhensyn står høyt på agendaen i utviklingen av bærekraftige samferdselsprosjekter, men bærekraften i prosjektene relaterer seg også til en rekke andre mål. Dette blir særlig viktig å hensynta når man utvikler store samferdselsprosjekter i byene våre. Bykonteksten preges av et sammensatt utfordringsbilde, og krever at en rekke av bærekraftsmålene må vurderes i sammenheng. Dette setter krav til god forståelse for hvordan byene våre fungerer og hva som skal til for at samferdselsprosjektene bygger opp under mål om bærekraftig byutvikling. Presentasjonen vil handle om hvordan samferdselsprosjekter kan ivareta forutsetninger som kreves av en kompakt byutvikling som ivaretar behov knyttet til bymiljø, mennesker og brukere.

Foredragsholder; Anja Standal, PhD Kandidat Urban Design, Master i Arkitektur, By- og stedsutvikling

11:00-11:45 En utslippsfri fremtid innen transport- og byggenæringen
[Se opptak av webinaret her]

Utsiktene for fossilfri og helt utslippsfri transport innen flere sektorer i nær fremtid.

 • Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser  -Bjørn Kummeneje, Norconsult
 • Elektrifisering innen transport  - Roger Alfredsen, Norconsult
 • Tilrettelegging av havner for nye drivstofftyper på skip - Trygve Isaksen, Norconsult
 • Hydrogen i transportsektoren - Stian C. Erichsen, Norconsult

Les intervju med Bjørn Kummeneje om utslippsfrie byggeplasser i Teknisk Ukeblad her.
Hør podcast med  Stian C: Erichsen om hydrogen i transportsektoren her.

14:00 - 14:45 Bærekraftig utvikling. Fra idé til handling 
[Se opptak av webinaret her]

Professorene Erling Holden, NMBU og Kristin Linnerud, HVL har skrevet bok, og gir i dette foredraget noen smakebiter. De stiller spørsmålene:

 • Hvis bærekraft omfatter alt som er positivt, ender det da opp med å bety ingenting?
 • Klima er viktig, men hva med de fem andre bærekraftsutfordringene?
 • Hvordan bruker bedrifter bærekraft til å skape merverdier? Fra ‘bokholderen’ til ‘entreprenøren’

Onsdag 5. mai

09:00 - 09:45 Slik spiller VA på lag med naturen
[Se opptak av webinaret her]

 • Vann i byer, klimatilpasning, blågrønn tankegang og flom
 • Ekspertgruppe vann i byer, Robin Qwint, Sigrid Urnes, Arve Grinden, Norconsult

11:00 - 11:45 Masser, betong og asfalt med redusert fotavtrykk – den glemte klimagevinsten
[Se opptak av webinaret her]

Bruk av betong og asfalt

 • Betong - Berit Gudding Petersen, Unicon
 • Asfalt og gravemasser v/ Arild Klingsheim, Velde
 • Bærekraftig massehåndtering v/Ida Nilsson og Fredrik Hausmann, Norconsult

14:00 - 14:45 Hva betyr egentlig sirkulærøkonomi i bygg og anlegg?
[Se opptak av webinaret her]

Innledning ved Inga Greipsland, Norconsult
Eksempel prosjekt Operastranden v/Kjetil Espedal, Norconsult

Torsdag 6. mai

09:00 - 09:45 Hvordan redusere negative effekter på naturmangfold i anleggsprosjekter
[Se opptak av webinaret her]

Dagmar Hagen, NINA

11:00 - 11:45 Slik påvirker vi den bærekraftige utviklingen hos kundene   
[Se opptak av webinaret her]

Visualisering av bærekraft i oppdrag
Foredragsholdere: Ketil Søyland og Thomas Angeltveit, Norconsult

Fredag 7. mai

09:00 - 10:00 Hvordan utvikle prosjektene i en mer bærekraftig retning? 
[Se opptak av webinaret her]

Refleksjoner om veien videre

 • Byggherre
  • Stine Undrum, BaneNOR
  • Bente Aase, Statens vegvesen
  • Asbjørn Nilsen Aadnevig, Nye Veier,
 • Entreprenør
  • Erik Frogner, AF Gruppen
 • Rådgiverne
  • Egil Hogna og Ketil Søyland, Norconsult
 • Diskusjon ledet av Berit Laanke, SINTEF