Havneteknikk

Norconsult har Norges største kunnskapsmiljø innen havneplanlegging og prosjektering med spesialister spredt i hele landet.

Norconsult har i mer enn 40 år har hatt en egen havneavdeling. Avdelingen er i dag ledende innen havneteknikk og prosjektering av havnetekniske konstruksjoner i Norge. Vår ressursbase består av mer enn 35 medarbeidere som har spesialkompetanse innen dette fagfeltet. Av viktige tilgrensende fagfelt dekker vi også landstrøm, ladestasjoner, LNG- og hydrogen-fyllestasjoner, håndtering av forurensede sedimenter etc.

Bærekraft er en av våre strategiske bærebjelker, og vi har et klart mål om å redusere våre kunders miljømessige fotavtrykk og utarbeider miljøregnskap for prosjektene.  I Norconsult jobber de tekniske fagene tett sammen med miljøfaget for sammen å finne de løsningene som gir et best mulig prosjekt og best mulig miljø.

Innen havneteknikk tilbyr Norconsult rådgivningstjenester innen blant annet:

 • Tidligfasestudier
 • Detaljprosjektering
 • Byggeledelse og byggeplassoppfølging
 • Tilstandsvurderinger inkl. levetidsvurderinger
 • Prosjektering av rehabilitering og forsterkning
 • Finansieringsbistand
 • Vind og bølgeanalyser
 • Fortøyningsanalyser
 • Havneplanlegging
 • Kaiprosjektering og geoteknikk
 • Moloer
 • Mudring av forurensede sedimenter
 • Landstrøm og teknisk infrastruktur
 • Landskapsarkitektur og terminalplanlegging
 • Klimagassregnskap for prosjektene

Kontaktpersoner

Profilbilde av Trygve Isaksen
Trygve Isaksen
Prosjektdirektør
Profilbilde av Maiken Lyden Eng
Maiken Lyden Eng
Avdelingsleder Havn og kystteknikk