Møt Frida Bratlie

Frida har i sommer vært sommerstudent hos Norconsult i Sandvika på avdeling Industriell prosess og ventilasjon. Vi har tatt en prat med henne om hennes tid i Norconsult.

Utdannelse: Bachelor i fornybar energi ved NTNU i Trondheim. Skal starte i tredjeklasse høsten 2018.

Hvorfor sommerjobb i Norconsult?
Jeg ønsket en sommerjobb hos Norconsult ettersom det gir relevant praksis for den utdanningen jeg tar og det finnes så mange muligheter her. Jeg fikk tilbud om sommerjobb etter å ha sendt inn en åpen søknad med CV.

Hvordan var den første dagen på jobb?
Den første dagen ble jeg møtt av avdelingssjefen og en «fadder» som viste meg rundt på huset og introduserte meg for de andre ansatte på avdelingen. Videre hadde jeg et møte om prosjektet jeg skulle jobbe med.

Hva har du jobbet med i sommer?
Jeg har jobbet med et prosjekt hvor man ser på muligheten for å bytte ut to diesel-generatorer med et solcelleanlegg og energilagring. Energien skal bli lagret i løpet av soltimene, hvor det så skal bli brukt igjen etter solnedgang. Jeg har sett på to måter å lagre energi; hydrogen som et lagringsmedium, og batteri. Disse har jeg sammenlignet med hensyn til virkningsgrad og investeringskostnader. Det har vært veldig spennende å se hvordan man faktisk jobber i prosjekter når man er rådgivende ingeniør. Jeg føler jeg har fått god innsikt i bransjen, og kunne absolutt tenke meg å jobbe i Norconsult i fremtiden!

Hva er ditt beste minne fra sommeren hos oss?
Det er mange gode minner, men jeg må si at alle utelunsjene sammen gode kollegaer har vært noe av det beste! Arbeidsmiljøet her er veldig bra og alle tar seg tid til å bli kjent med de som er nye, det er veldig positivt når man er uerfaren og trenger råd og oppfølging fra de som har jobbet her lenge.

Hva er dine fremtidsplaner?
Planen i første omgang er å ta en master etter bachelor. Har ikke bestemt meg for en konkret master, men tenker at enten Energi og miljø på NTNU eller en master i Danmark kan være aktuelt. Det har vært veldig gøy å være i Norconsult og jobbe med energilagring, så det er godt mulig at jeg kommer tilbake hit etter endte studier!

Møt Eirik Moen

Eirik har denne sommeren vært sommerstudent hos Norconsult i Sandvika på avdeling Bruer. Her kan lese om hans opplevelser og erfaringer i Norconsult. 

Utdannelse: Begynner på det femte og siste året på sivilingeniørlinja Bygg- og miljøteknikk på NTNU i Trondheim med Konstruksjonsteknikk som studieretning. I 4.klasse valgte jeg å dra på utveksling til USA, nærmere bestemt San Diego i California. Det siste året har jeg derfor studert på University of California, San Diego (UCSD) innenfor Structural Engineering.

Hvorfor valgte du Norconsult?
Med bakgrunn i karrieredager og bedriftspresentasjoner har jeg i lang tid vært overbevist om at Norconsult er bedriften jeg ønsker å jobbe for etter fullført utdanning. Profesjonalitet og faglig kompetanse kombinert med et solid sosialt opplegg og generelt gode ordninger gjør NO til en meget attraktiv arbeidsgiver. Jeg søkte sommerjobb på "vanlig" måte, men tok tidlig kontakt for å vise interesse. Det faktum at jeg var på utveksling førte til at all kommunikasjon gikk via Skype eller mail. Jobbintervjuet ble faktisk gjennomført via Skype midt i Mexico på et mildt sagt slitent hostel med variabel internettdekning, men det gikk heldigvis bra.

Hvordan var den første dagen/uken på jobb?
De første dagene gikk for det meste til å bli kjent med de andre på avdelingen og sette seg litt inn i Norconsult sine systemer, rutiner, retningslinjer, programvare osv. Alt dette ble gjennomført sammen med fadderen jeg har hatt gjennom sommeren. Etter hvert begynte man å sette seg inn i hvilke(t) prosjekt man skulle jobbe på. Ved siden av det faglige var det mye sosialt som skjedde de første ukene på jobb, noe som selvfølgelig gjorde det lettere å bli kjent med de andre ansatte. Sommerfest for avdelingen, sommerstudentdag, lønningspils og fotballkamp på Kontraskjæret var noen av høydepunktene den første tiden. De første ukene gikk ekstremt fort, noe som absolutt er et godt tegn!

Hva har du jobbet med i sommer?
I sommer har jeg jobbet på IC Drammen-Kobbervikdalen som er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Hovedarbeidene har etter planen oppstart i 2019 og den nye jernbanestrekningen skal stå ferdig i 2025. Det skal bygges ny, dobbeltsporet jernbane fra Drammen stasjon til Kobbervikdalen. Norconsult sitt oppdrag er byggeplan og tilbudsgrunnlag for entrepriser. Prosjektet er delt inn i tre hovedentrepriser og flere mindre entrepriser, hvor jeg har jobbet på UDK03: Drammen – Gulskogen og JBT. I løpet av sommeren har jeg fått prøve meg på reelle arbeidsoppgaver knyttet til prosjektet. Jeg har blant annet vært med på å modellere og gjøre beregninger for både nye og eksisterende konstruksjoner langs strekningen, noe som har vært veldig lærerikt og spennende.

Hva er ditt beste minne fra sommeren hos oss?
Sommeren i Norconsult har totalt sett vært veldig bra, både faglig og sosialt! Hvis jeg skal trekke frem noe, må det være bordtenniskampene mot andre sommerstudenter og avdelinger i pauser og etter arbeidstid.

Har du noen konkrete fremtidsplaner?
I første omgang er planen å fullføre siste året på NTNU og skriving av prosjekt- og masteroppgave. Selve temaet for oppgaven er ikke valgt enda, men jeg har valgt Beregningsmekanikk som hovedprofil med fordypning innen Betongkonstruksjoner. Etter fullført master venter en lang sommerferie før arbeidslivet begynner for fullt. Det er vanskelig å si noe om hvordan ting vil se ut om noen år, men i første omgang er målet å øke den faglige kompetansen og få så mye erfaring som mulig for å kunne bli en dyktig rådgiver.

Som nevnt har jeg hatt et sterkt ønske om å kunne jobbe i Norconsult etter endte studier, men man vet selvfølgelig ikke helt hva man går til før man får testet det ut. Sånn sett har sommeren vært veldig bra for å kunne bli bedre kjent med Norconsult og deres ansatte, og selvfølgelig andre veien også. Et godt sosialt og forholdsvis ungt miljø kombinert med spennende arbeidsoppgaver har gjort meg overbevist om at Norconsult er et sted jeg ønsker å jobbe etter fullført master.