Graduatesamling

Som en del av våre onboarding-aktiviteter for nyutdannede, samler vi hvert år alle nyansatte som er nyutdannede og helt ferske i arbeidslivet til en heldagssamling ved hovedkontoret.

I tillegg til øvrige onboarding-aktiviteter som tilbys alle nyansatte i Norconsult, ønsker vi å tilby denne målgruppen, en egen arena for læring, nettverksbygging og inspirasjon. 

Dagen inneholder en god blanding av interne og eksterne foredrag, work shops/gruppeoppgaver, quiz o.l., i tillegg til at vi ønsker å legge til rette for å bli litt kjent på tvers av fag og geografi.