Hvorfor begynne karrieren i Norconsult?

I Norconsult kan du være med å påvirke fremtidens samfunn gjennom spennende og faglig utfordrende prosjekter og oppgaver.

En karriere i Norconsult innebærer kontinuerlig utvikling, både faglig og personlig, innen prosjekter, fag, marked og organisasjon. Les mer om våre utviklingsmuligheter her. 

Bærekraft

Som ung medarbeider får du mulighet til å jobbe med alt fra store tverrfaglige prosjekter, til mindre spissede faglige prosjekter. Gjennom vår rådgivning er Norconsult en viktig samfunnsbygger og våre råd påvirker samfunnet på mange nivåer. Vi er opptatt av at det i valg av løsninger vises omtanke for samfunnets sårbarhet og funksjonalitet, og har betydelig kompetanse innenfor bærekraft, miljø, sikkerhet/risiko og beredskap. Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft her. 

Innovasjon

Norconsult har over mange år både forsket på og bygget opp en unik erfaring innen innovasjon i bransjen. Dette har resultert i at vi har utviklet systematiske prosesser og kreative metoder spesielt tilrettelagt for sine oppdrag innen alle våre markedsområder. Dette skaper rom for nye ideer og muligheter – både i prosjektene vi leverer til våre kunder og i vårt eget selskap. Vårt fokus er å skape gode prosesser som er tilpasset dagens og fremtidens teknologi, samt svare til våre kunders forventninger om effektivitet og tverrfaglig samarbeid. Les mer om innovasjonsledelse i Norconsult her. 

Eiermodell

Som en del av et stort ansatteid konsern har våre medarbeidere både mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag i stor grad, samt muligheten til å påvirke strategi og retning for selskapet. Les mer om vår eiermodell her.

Yngres råd

For yngre medarbeidere innebærer dette blant annet Yngres råd der medarbeidere under 36 år har direkte tilgang til konsernledelsen der de løfter temaer og saker de mener er viktig for videre utvikling av Norconsult. Les mer om Yngres råd her.