Utviklingsmuligheter

Norconsult Academy

Norconsult er en kompetansebedrift der menneskene er fundamentet for virksomheten. Kontinuerlig kompetanseheving er derfor nødvendig for den enkelte medarbeider og selskapets utvikling og selskapet prioriterer både dette, kursvirksomhet og videreutdanning høyt. Gjennom Norconsult Academy får alle medarbeidere tilgang på bedriftsinterne kurs, både klasserom og e-læring, samt kurs fra eksterne leverandører. I tillegg tilbys det til en enhver tid kurs innenfor viktige satsingsområder som forretningsetikk, Building Information Modelling (BIM), VDC (Virtual Design Construction), innovasjon, kreativitet og prosessledelse. 

I Norconsult kan man utvikle seg innenfor oppdrag og prosjekt, fag, marked og organisasjon. Les mer om de ulike karriereveiene her.

Alle medarbeidere i Norconsult skal gjennomføre en årlig utviklingssamtale med sin nærmeste leder. Hensikten med samtalen er å fokusere på egen prestasjon og fremtidig kompetanse- og karriereutvikling i fellesskap med leder.

For å sikre faglig ledelse og utvikling, er det etablert fagnettverk for de fagene Norconsult leverer rådgivning og tjenester innen. Hensikten med fagnettverkene er å sikre kompetanseoverføring mellom medarbeidere på tvers av alder, organisasjon og geografi.