Ledige stillinger

Rådgiver / Prosjektleder – Prosjektering av naturbaserte flomsikringstiltak

Arbeidssted
Kristiansand, Sandvika, Steinkjer
Søknadsfrist
25.08.2022
Type
Permanent
Stilling
Seniorrådgiver

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre ansatte og vi har i dag over 5 100 medarbeidere som er stasjonert på over 30 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Vi har Norges ledende tverrfaglige rådgivermiljø innen fornybar energi med totalt over 500 medarbeidere. Våre kunder er i hovedsak kraftselskap, kommuner, entreprenører og leverandører.

Vi opplever økende etterspørsel etter rådgivningstjenester innen prosjektering av naturbaserte flomsikringstiltak, både fra statlige og private aktører. Flomsikring omfavner svært mange fagområder, inkludert hydrologi, hydraulikk, vassdragsteknikk, naturmiljø, habitatforhold, sedimenttransport, flomskred, landskap og arealplanlegging, for å nevne noen få. I de fleste tilfeller påvirker flomsikringstiltak bebyggelse og annen infrastruktur langs elva som veg og bane, bruer, kulverter, VA-nett og elektro.

Vi søker dermed nye medarbeidere for stillinger som Rådgiver eller Prosjektleder til vår avdeling for Dam og vassdrag ved vårt hovedkontor i Sandvika. Avdelingen utgjør i dag Norges største fagmiljø innenfor planlegging, prosjektering og rehabilitering av vassdragskonstruksjoner i Norge og utlandet.

Tenker du på langsiktig utvikling og spesialisering innen naturbasert flomsikring, og ønsker å bli del av vårt fagmiljø, kan du være den rette for oss.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre vassdragstekniske beregninger ved hjelp av HEC-RAS som grunnlag for prosjektering av sikringstiltak i vassdrag.
 • Prosjektere flomsikringstiltak med fokus på bærekraftige og naturbaserte løsninger i alle ledd.
 • Tverrfaglig prosjektledelse med ulike fagmiljøer innen bla. anleggsteknikk, VA, miljø (kantvegetasjon, fiskeøkologi), plan, geoteknikk, VA m.m.
 • Håndtere kunder i alle faser, fra tilbudsskriving, oppstartsmøter, forprosjekter, detaljprosjektering, anbudsprosesser, oppfølging av byggeprosessen og ev. byggeledelse.

Kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør (MSc) eller ingeniør (BSc) innen byggeteknikk eller vassdragsteknikk.
 • Gode fremstillingsevner på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Relevant praksis og min. 3 års erfaring, gjerne fra rådgiver, entreprenør eller kraftselskap
 • Førerkort kl B.

I tillegg er det fordelaktig om du har: 

 • Erfaring med og interesse for, planlegging og prosjektering av flomsikringstiltak.
 • Interesse for bærekraft, naturbaserte og miljøvennlige løsninger innen flomsikring.
 • Erfaring med anleggsteknikk, konstruksjonsteknikk og geoteknikk.
 • Erfaring fra prosjektledelse.
 • Erfaring med bruk av ulike digitale verktøy som GIS, AutoCad/Revit/Civil 3D/Gemini terreng.
 • Erfaring fra anbudsbeskrivelser, SHA-analyser, miljøoppfølgingsplaner (MOP), byggeledelse.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner på tvers av fagmiljøer
 • Evne til å formidle kunnskap til andre
 • Evne til å arbeide godt selvstendig og i team
 • Pålitelig og systematisk.
 • Utadvendt, omgjengelig og kreativ.

Vi tilbyr

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag.
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger.
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi.
 • Eget fora for yngre medarbeidere med direkte tilgang til konsernets toppledelse (Yngres Råd)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Kvalifiserte kandidater vil bli vurdert fortløpende.

Innsendelse av søknad: Søknadsbrev med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

I Norconsult utvikler vi morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse. Vi har en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse og tverrfaglig kompetanse og samarbeid. Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Vi er et medarbeider-eid rådgiverselskap, og våre 5 100 medarbeidere er fordelt på rundt 130 kontorer, hovedsakelig i Norden. Hvert år løser vi tusenvis av små og store oppdrag for private og offentlige kunder, innen blant annet bygg og eiendom, samferdsel, arkitektur, fornybar energi, vann og avløp, industri, sikkerhet, miljø og IT.

Kontaktperson

Profilbilde av Daniel Fossberg
Daniel Fossberg
Senior Prosjektleder