Pure Logic

Pure Logic er en del av Norconsult og vi ønsker å ha deg med på laget

Pure Logic har som oppdrag å gjøre bærekraft lønnsomt. Bærekraft er en stor utfordring og må løses i stor skala. Vi mener at nøkkelen til dette er å hjelpe våre kunder og samarbeidspartnere med å gjøre de riktige tiltakene og gjøre tiltakene riktig.

Beslutninger kan være krevende. Ofte står man ovenfor problemstillinger med innvirkning på mange forskjellige dimensjoner, som økonomi, miljø, klima og sosiale forhold. Det kan finnes sammenkoblinger mellom ulike fagfelt som gjør det vanskelig å få oversikt over de faktiske konsekvensene av et alternativ, og eksterne og interne forhold kan også ha påvirkning på hverandre.

Pure Logic har utviklet prosess, metode og verktøy for å gjøre dette. I dag hjelper vi et bredt spekter kunder innen bygg og anlegg, industri og  kommuner med å ta beslutninger som i størst grad oppfyller organisasjonens eller prosjektets mål.

Vi mener at med det vi gjør, bidrar vi til det ekstremt viktige samfunnsoppdraget det er å sørge for at de bærekraftige valgene som gjøres er de som bidrar mest.

Vi satser nå på vekst og ønsker deg som ønsker å bidra til reisen med å videreutvikle våre løsninger og hjelpe kunder sørge for å ta riktige beslutninger og få mest mulig nytte for de ressurser de har tilgjengelig.

Om dette høres spennende ut, ønsker vi gjerne at du tar kontakt.

Kontaktperson

Profilbilde av Erlend Edvartsen
Erlend Edvartsen
Leder Pure Logic