Karriereveier i Norconsult

I Norconsult skal vi:

  • Ha en enhetlig, transparent og konsistent stillingsstruktur som motiverer til prestasjon og utvikling.
  • Være ledende på kompetanseutvikling gjennom et formalisert kompetanseutviklingstilbud. Vi skal ha forutsigbarhet omkring våre kompetansekrav for å fylle en definert stilling. Les mer her
  • Ha et prestasjonfremmende system som understøtter ytelse og motivasjon, der medarbeidere blir sett og anerkjent for sin prestasjon.

Karriereveier i Norconsult

Flere karrieremuligheter

På tvers av alle utviklingsområdene fag, oppdrag, linje og marked, finnes stillingene rådgiver og seniorrrådgiver som hovedvekten av alle medarbeidere i Norconsult innehar. 

Fag
Norconsult har etablert stillingene fagekspert og fagspesialist for medarbeidere som ønsker å fordype seg innen fag. 

Oppdrag
Innen oppdrag og prosjektering kan man inneha stillingene prosjektleder, senior prosjektleder eller prosjektdirektør. 

Linje
Medarbeidere som ønsker lederansvar utover ledelse i oppdrag, kan påta seg lederroller med personalansvar i linjen. Dette kan være alt fra grupper og avdelinger til kontor og toppledelse.

Marked
For medarbeidere som motiveres av å jobbe markedsrettet og ønsker å utvikle seg innen marked og salg, finnes stillingen markedssjef.