Ledige stillinger

Broprojektör CAD / BIM

Arbeidssted
Göteborg
Søknadsfrist
30.04.2020
Type
Permanent
Stilling
Rådgiver

Norconsult är idag det ledande konsultföretaget inom broprojektering i Norge. 2017 började vi projektera broar även i Sverige och idag är vi ca 30 broingenjörer. Totalt i båda länderna är vi över 100 och i flera uppdrag deltar ingenjörer från både Norge och Sverige. Vi har både mångårig och bred erfarenhet såväl som spetskompetens inom broprojektering i båda länderna. Norges längsta bro – hängbron över Hardangerfjorden har projekterats av Norconsult. Just nu utför vi tillsammans en bärighetsutredning av Sveriges längsta hängbro – Högakustenbron över Ångermanälven.

Din profil

Vi söker dig som vill vara med på en spännande resa där vi tillsammans utvecklar broverksamheten till en av Sveriges absolut bästa arbetsplatser för broingenjörer. Med det högkompetenta stödet från Norge och med våra egna erfarna broingenjörer kan vi erbjuda en riktigt stark plattform med hög kompetens och en gedigen skolning för unga ingenjörer. Samarbetet med kollegorna i Norge är ganska unikt för oss på Norconsult.

Vi söker dig som är junior civilingenjör eller högskoleingenjör och som kan eller vill lära dig projektera broar, tunnlar, trågkonstruktioner, stödmurar, påldäck och en mängd andra byggnadsverk i trafiknära miljöer.

Modellering i 2D och 3D utgör en stor del av arbetet. Det är viktigt att du gillar att arbeta vid en dator och att du är intresserad av att hänga med de stora och snabba förändringar som sker inom modellering idag. Goda kunskaper inom matematik och geometri är viktigt. Våra konstruktioner har många gånger en ganska komplex geometri som beskrivs av kurvor och krökta ytor. Intresse för programmering kommer också att underlätta arbetet för dig. Projektering i de avancerade 3D-verktygen underlättas genom smarta tilläggsprogram och parametrisering för mindre detaljer, men i förlängningen även allt större geometrier. Det är även viktigt att du är systematisk och bygger upp dina modeller geometriskt korrekt. Tillverkning av konstruktionsdelar kan komma att direkt styras av de modeller du tar fram.

Om du är rätt person så skulle vi även kunna erbjuda en bredare roll, mer inriktad på beräkning.

Din roll

Du kommer till stor del att få arbeta med projekteringsuppdrag i tidiga skeden och med nykonstruktionsuppdrag.

I tidiga skeden handlar det ofta om enkla och snabba med ändå korrekta modeller av geometriska förutsättningar och översiktlig modellering av en eller flera alternativa konstruktionslösningar. Modellering som i ett senare skede ska kunna kompletteras till en allt mer detaljerad modell av en vald lösning.

I nykonstruktionsuppdrag handlar det bl.a. om ritningar (i framtiden ritningslösa modeller) från modelleringsarbete i 2D eller 3D. I dessa uppdrag är modellerna detaljerade. 

Du kommer att få arbeta med program du säkert redan känner, AutoCAD och Excel. Men också program för 3D-modellering som kanske är nya för dig, som Revit och Tekla.

Vi deltar tillsammans med våra norska kollegor i uppdrag där leveranserna är ritningslösa. Det handlar även om en mer utvecklad form av BIM-projektering där modellerna är kopplade till beskrivningar motsvarande vårt svenska AMA. I en inte så avlägsen framtid kommer projekteringen i Sverige alltmer bli lik den vi nu deltar i genom de norska uppdragen.

Vi kallar oss i Sverige för Bro & Analys. Du kan läsa mer om oss och våra båda inriktningar Bro respektive Analys på vår hemsida under affärsområdet Infrastruktur. Vi sitter dels i Göteborg, dels i Borlänge. Vi jobbar tätt tillsammans i Sverige och med kollegorna i Norge. Vi utbyter erfarenheter inte bara i Sverige utan även med Norge. Våra ledord är samarbete, trivsel, kreativitet och kompetensutveckling. Vi siktar mot att bli Sveriges absolut bästa arbetsgivare för broingenjörer.

Vårt erbjudande

Norconsult är samhällsbyggaren med helhetssyn och har ett stort fokus på hållbarhetsfrågor, både ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Vi är 3800 medarbetare i koncernen och 800 medarbetare i Sverige utspridda på 29 kontor. Att arbeta tillsammans med oss här på Norconsult innebär att du får vara med och forma företagets och din egen framtid då vi är ett till 100 % medarbetarägt företag. Med ägarengagemang, erfarenhet och intresse för samhällsbyggnad, utvecklar du tillsammans med övriga kompetenser hållbara lösningar för våra kunder.

Ta gärna en titt på din blivande chef:

https://www.linkedin.com/in/bo-gerenmark-753b35140/

Välkommen med din ansökan!

Kontaktperson

Profilbilde av Bo Gerenmark
Bo Gerenmark
Teamchef Bro och Analys