Ledige stillinger

Har du skaperkraft – og vil spille en rolle gjennom å utvikle fornybarprosjekter?

Arbeidssted
Egersund
Søknadsfrist
27.04.2020
Type
Permanent
Stilling
Rådgiver

Er du både faglig dyktig og har teft? Engasjeres du av komplekse oppgaver? Har du evnen til å skape forutsigbarhet og trygge relasjoner? Vokser du på å dele av din kunnskap – og å bygge andre opp? Motiveres du av å være både kreativ, strukturert og strategisk - samtidig? Vil du være med å forme din egen arbeidsplass?

Norconsult er et sted hvor du sammen med andre kompetente og løsningsorientert kollegaer kan bruke din kapasitet til det fulle. Et sted hvor du kan være synlig og tydelig. Der du kan ta og gi ansvar - og hvor det er lov å vise mot.

Vi utvider nå vårt kontor i Egersund med en senior rådgiver, og vil ha med deg som er en erfaren ingeniør eller sivilingeniør, til å ta Norconsult et steg videre.

Hva blir du del av?

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Selskapet er eid av de ansatte, noe som preger bedriftskulturen, og bidrar sterkt til den positive ånd og innsatsvilje som Norconsults kunder opplever. Vi har en mangfoldig og delende bedriftskultur, der vi baserer dialogen på gjensidig respekt.

Som senior rådgiver vil du høre til avdelingen Kraftverk-bygg og ha kontorsted i Egersund. Avdelingen består i dag av ca. 50 medarbeidere som til daglig jobber med bærekraftige løsninger for fornybar energi, hovedsakelig knyttet til vannkraft, dammer og nettanlegg.

I dag er det en erfaren medarbeider i Egersund, og gruppen i Egersund er under oppbygning. Det er planlagt å etablere et fagmiljø med faglig sterke medarbeidere, både yngre og erfarne. Kontoret i Egersund samarbeider tett med både Energidivisjonen i Sandvika med sine 200 ansatte, og med Norconsult sitt kontor i Stavanger, hvor det er ca. 100 ansatte med et solid fagmiljø innenfor de fleste markedsområder. Det samarbeides gjennom prosjekter, men også gjennom gruppe- og fagsamlinger.

Om stillingen:

I stillingen som senior rådgiver i Norconsult har du kunnskap som skaper verdi for Norconsult og Norconsults kunder. Du forstår kunden. Gjennom å ta styring sørger du for kontroll og forutsigbarhet, og du skaper flyt fordi du ser helheten i en god prosess.

Du bruker din erfaring og kunnskap i proaktiv problemløsning, og du trives med å levere på kundens forventning til kvalitet, fremdrift og kostnad. Du er vant til å ta ansvar i en gruppe, og å lede prosjekter i mål - til tross for utfordringer.

Norconsult har etablerte rutiner og god erfaring med opplæring og inkludering av nyansatte gjennom blant annet dedikerte faddere og egne samlinger for nyansatte.

Vi flytter i juni inn i moderne lokaler i Egersund Forum, som ligger sentralt ved Egersund Stasjon og øvrige sentrumstilbud. 

For oss er det viktig at du:

 • Har relevant høyere utdanning innen konstruksjonsteknikk eller tilsvarende
 • Har erfaring fra prosjektering av betong- eller stålkonstruksjoner – og bruk av prosjekteringsverktøy som Revit
 • Har oppdatert faglig kunnskap og er god på å tilegne deg ferdigheter innen relevante fag, verktøy og metoder
 • Deler kunnskap og læring aktivt og kan fungere som en mentor for andre
 • Har god gjennomføringsevne og behersker relevante kontraktsformer i bygg- og anleggsbransjen
 • Er sterk på muntlig og skriftlig kommunikasjon, både på norsk og engelsk
 • Har høy integritet og er troverdig og pålitelig
 • Har god kundeforståelse og er proaktiv i oppfølgning av kunder
 • Har tverrfaglig forståelse, og er vant med å tenke helhet i gjennomføring
 • Arbeider strategisk, er selvstendig og er vant med å sette sammen, og lede prosjektgrupper
 • Er opptatt av å bygge et humørfylt, raust og inkluderende miljø

Arbeidsoppgaver:

 • Lede eller delta i tverrfaglige prosjekteringsoppdrag, primært innenfor fornybar energi
 • Planlegging og prosjektering av vannkraftverk, trafostasjoner og koblingsanlegg eller dammer - I alle faser fra ide til utførelse og utfasing
 • Lede eller delta i prosjektering av grunnarbeider, stål og betongkonstruksjoner
 • Lede eller delta i prosjektering av konstruksjoner, anlegg og infrastruktur
 • Utforming av forespørsler og kontrakter, for både store og små prosjekter
 • Utvikling av kunderelasjoner
 • Prosjektledelse, oppfølging på byggeplass og byggeledelse

Hos oss får du:

 • En sentral rolle i å utvikle fagmiljøet i Egersund videre.
 • Et internasjonalt miljø fra (nesten) dag én, med høy trivsel og et godt sosialt miljø
 • Du vil få muligheten til å utvikle deg faglig, og lede oppdrag
 • Du blir med i et lite team med engasjerte, positive og dyktige mennesker, som har tilgang på et stort og sterkt kompetansemiljø
 • Du får mulighet til å lære nye metoder og bruke nye verktøy for fremtidens anleggsprosjekter, i et miljø som ligger langt fremme på BIM
 • På sikt - mulighet for å delta internasjonalt, enten fra Norge – eller utenlands.
 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser
 • En overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Mulighet for å bli medeier i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Et miljø med fokus på kompetanse- og personalutvikling, kurs og opplæring
 • Tilgang til studieturer, ulike sosiale arrangementer, bedriftshytter mm
 • Tidsmessige kontorlokaler i Egersund Forum, i kort gangavstand til Egersund stasjon

Innsendelse av søknad:

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 400 medarbeidere som er stasjonert på 113 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontaktperson

Profilbilde av Richard W. Samslått
Richard W. Samslått
Rådgiver