Ledige stillinger

Marinbiolog til Sandvika

Arbeidssted
Sandvika
Søknadsfrist
20.12.2019
Type
Permanent
Stilling
Rådgiver

Norconsult er ledende på miljøkompetanse i Norge og har over 100 personer som arbeider fast med ulike miljørelaterte problemstillinger innen fagområder som marint miljø, hydrogeologi, miljøgeologi, miljøkjemi, miljøovervåking, miljø i bygg, miljøoppfølging og miljøstyring.

Vi samarbeider tett i et nettverk av høyt kvalifiserte miljøfaglige rådgivere ved mange kontorer.

Vi ønsker å styrke oss ytterligere med en ny marinbiolog i Sandvika med interesse for å bidra til at Norconsults prosjekter og anlegg ivaretar det marine miljøet på en god måte. Vi er en maringruppe på 7 medarbeidere i Sandvika i tillegg til 14 medarbeidere fordelt på de ulike regionskontorer.

Du vil jobbe i tett samarbeid med vårt faglige landsdekkende fagnettverk, der vi utveksler faglig kunnskap, arbeidsmetoder og verktøy på tvers av kontorer innad i organisasjonen. Som kompetansedelingstiltak arrangeres det blant annet fagseminarer og videokonferanser om utvalgte temaer. Vi har varierte oppgaver, og gode karrieremuligheter innen faget.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Marinbiolog på masternivå
 • God artskunnskap, litoralt og sublittoralt
 • Mer enn 2 års relevant arbeidserfaring
 • Erfaring fra relevant feltarbeid
 • Erfaring med forurensningsproblematikk i sjø
 • Erfaring og interesse for ulike verktøy innen GIS/AutoCAD
 • Sjøvant, har gjerne båtførerbevis
 • God til å formulere deg muntlig og skriftlig
 • Løsningsorientert
 • Interesse for anlegg- og byggeprosjekter
 • Forretningssans
 • Godt humør, engasjement og gode samarbeidsevner
 • Førerkort på bil

Aktuelle arbeidsoppgaver

Dine oppgaver vil være varierte og vil kunne omfatte alle faser av et anlegg-/byggeprosjekt. De vil variere fra kartlegging i tidligfase til rådgivning i teknisk prosjekteringsfase, til overvåkning i sjø. Oppgavene vil bli tilpasset din kompetanse, kombinert med dine og våre ønsker/behov for videre utvikling. Eksempler på arbeidsoppgaver:

 • Miljørådgivning og oppdragsledelse i store og små tverrfaglige oppdrag
 • Kartlegging av marine naturtyper og biologisk mangfold i sjø
 • Effektvurdering av naturinngrep i sjø
 • Konsekvensutredninger (KU) inkl. sårbarhetsanalyser i plansaker
 • Feltarbeid mht. biota, sediment, passive prøvetakere, sjøvann og feltmåleinstrumenter
 • Befaringer og oppfølging på anlegg
 • Risikovurdering av marine sedimenter og biota
 • Miljøovervåkning i sjø og resipientundersøkelser
 • Klassifisering av tilstand iht. Vanndirektivet
 • Søknader for tillatelse til tiltak i sjø
 • Samarbeid og kontakt med eksterne aktører
 • Kundeoppfølging, markedsføring og tilbudsarbeid

Hos oss får du:

 • Gode lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Eierskap i egen bedrift
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid
 • Store faglige utfordringer der du har mulighet til å kunne utvikle deg videre sammen med dyktige medarbeidere
 • Godt arbeidsmiljø og et godt sosialt miljø
 • Spennende karrieremuligheter innen fag og ledelse
 • Miljøbevisst samfunnsplanlegging
 • Deltakelse i faglige nettverk i Skandinavia, fadderordning og kompetanseutviklingsplan
 • Studieturer, ulike sosiale arrangementer, idrettslag, bedriftshytter mm.

Innsendelse av søknad

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Bente Breyholtz
Bente Breyholtz
Miljørådgiver
Profilbilde av Vegard Kvisle
Vegard Kvisle
Leder Miljøavdelingen