Ledige stillinger

Sivilingeniør/Ingeniør bygg og anleggsteknikk innen tunneler og fjellanlegg

Arbeidssted
Sandvika
Søknadsfrist
10.11.2019
Type
Permanent
Stilling
Rådgiver

Vårt kontor i Sandvika har behov for sivilingeniører/ingeniører innen anleggsteknikk og byggeteknisk prosjektering av tunneler og fjellanlegg. Norconsult har et sterkt og bredt fagmiljø innen anleggsteknikk for samferdsel og byggeteknikk og har mange spennende prosjekter.

Tunneler og Fjellanleggsavdelingen består av 30 personer og er en del av Bygg -og anleggsdivisjonen i Sandvika. Avdelingen arbeider i hovedsak med ledelse i store samferdselsoppdrag. Vi arbeider også med konstruksjonsteknikk, anleggsteknikk og tverrfaglig prosjektering av betongkonstruksjoner og infrastrukturen i tunneler og fjellanlegg med tilhørende dagsoner.

Avdelingen er i dag sentral i ledelse av flere store samferdselsoppdrag i Norge. Vi jobber også sammen med entreprenører på flere store totalentrepriser.

Vi prosjekterer i stor grad tegningsløst i våre oppdrag i 3D og BIM.

Vi jobber i dag bla. med flere meget store prosjekter slik som Rogfast, Nye Veiers oppdrag med entreprenør på E18 Arendal og E39 Mandal, Ulriken, Ringeriksbanen og IC-Drammen med Drammen stasjon.

Vi arbeider også tett sammen med andre fagdivisjoner om både små og store oppdrag i Norge og i utlandet. 

Avdelingen har prosjektlederrollen eller disiplinlederansvaret i flere store tverrfaglige samferdselsprosjekter. Sentrale fagområder er betongkonstruksjoner, faseplaner, anleggsteknikk, sprengningsplaner og tverrfaglig prosjektering.

Dine arbeidsoppgaver vil kunne være:

 • Faglig og tverrfaglig ledelse av store samferdselsprosjekter 
 • Betongkonstruksjoner i tunneler og fjellanlegg i 3D
 • Anleggsteknikk i store samferdselsprosjekter
 • Prosjektering av tverrfaglig infrastruktur i 3D
 • Prosjektering av bygg og anleggskonstruksjoner i 3D
 • Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag til entreprenører
 • Prosjektering og oppfølging med entreprenører
 • Oppfølging mot byggeplass
 • Kontakt med våre kunder og samarbeidspartnere
 • Oppfølging på byggeplass

For oss er det viktig at du:

 • Er sivilingeniør/ingeniør med relevant erfaring innen bygg- og anleggsteknikk.
 • Gjerne har erfaring fra byggherrer, rådgivende ingeniørvirksomhet eller entreprenørvirksomhet.
 • Nyutdannede kan også søke
 • Er utadvendt, omgjengelig og liker å arbeide i team
 • Har noe kompetanse og gjerne erfaring fra BIM og 3D

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Eget fora for yngre medarbeidere med direkte tilgang til konsernets toppledelse (Yngres Råd)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad:

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på ca. 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontaktperson

Profilbilde av Jens Petter Henriksen
Jens Petter Henriksen
Avdelingssleder