Ledige stillinger

Sommerjobb - naturkartlegging

Arbeidssted
Sandvika
Søknadsfrist
23.01.2019
Type
Sommerstudent
Stilling
Rådgiver

Norconsult har flere store oppdrag innenfor naturkartlegging og konsekvensutredninger. Vi har de siste feltsesongene blandt annet gjennomført NiN-kartlegging på oppdrag fra Miljødirektoratet I flere områder. Vi utfører også artskartlegging og naturtypekartlegging i forbindelse med store utbyggingssaker. Vi trenger å styrke vårt faste team med 2-4 sommerstudenter i feltsesongen 2019.

Vi ønsker sommerstudenter som kan bistå med:
• NiN-kartlegging
• Øvrig naturkartleggingsarbeid
• Utarbeidelse av rapporter, verdivurderinger og konsekvensutredninger

Du vil jobbe i team sammen med en av våre faste rådgivere. Det meste av arbeidet vil bestå av feltregistreringer i ulike naturtyper og i ulike deler av landet. Det vil bli gitt kort felles opplæring i forkant av feltregistreringer.

For oss er det viktig at du:

 • Har bachelor- eller masterstudent innenfor biologi/økologi, naturforvaltning
 • Har god kompetanse på arter, særlig innenfor karplanter
 • Har dokumentert kompetanse på NiN-kartlegging, minstekrav er deltakelse på todagers teorikurs i UiO-regi
 • Har god evne til selvstendig arbeid
 • Er i god fysisk form
 • Har gode samarbeidsevner
 • Førerkort klasse B er en fordel

Som sommerstudent hos oss får du:

 • Miljøbevisst samfunnsplanlegging
 • Fadderordning, sosiale og faglige arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.
 • Sommerstudentdag i Sandvika for hele landet
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 000 medarbeidere som er stasjonert på 93 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Kontaktperson

Profilbilde av Torbjørn Kornstad
Torbjørn Kornstad
Miljørådgiver