Akustikk/støy

Norconsult kartlegger og vurderer alle typer støykilder i henhold til kravene i Forurensningsforskriften og Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Vi bistår våre kunder i alle faser av et prosjekt.

For å sikre tilfredsstillende lydforhold i bygninger stiller Plan- og bygningsloven, med henvisning til Norsk Standard NS 8175 konkrete, målbare funksjonskrav. Våre akustikere har lang erfaring med prosjektering av de fleste bygningstyper og kan hjelpe våre oppdragsgivere å finne rasjonelle og kostnadseffektive løsninger.

Norconsult tilbyr rådgivningstjenester innen blant annet:

 

  • Kartlegging og modellering av eksisterende og fremtidig støysituasjon
  • Vurdering av støytiltak
  • Utarbeidelse av støysonekart
  • Konsekvensutredninger
  • Reguleringsplaner
  • Bygningsakustikk

Kontaktpersoner

Profilbilde av Ivonne Verstappen
Ivonne Verstappen
Avdelingsleder akustikk Sandvika og faglig leder akustikk Norge
Profilbilde av Elin Rasten
Elin Rasten
Gruppeleder akustikk Tønsberg