Akustikk/støy

Norconsult kartlegger og vurderer alle typer støykilder i henhold til kravene i Forurensningsforskriften og Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Vi bistår våre kunder i alle faser av et prosjekt.

For å sikre tilfredsstillende lydforhold i bygninger stiller Plan- og bygningsloven, med henvisning til Norsk Standard NS 8175 konkrete, målbare funksjonskrav. Våre akustikere har lang erfaring med prosjektering av de fleste bygningstyper og kan hjelpe våre oppdragsgivere å finne rasjonelle og kostnadseffektive løsninger.

Norconsult tilbyr rådgivningstjenester innen blant annet:

 

  • Kartlegging og modellering av eksisterende og fremtidig støysituasjon
  • Vurdering av støytiltak
  • Utarbeidelse av støysonekart
  • Konsekvensutredninger
  • Reguleringsplaner
  • Bygningsakustikk

Relaterte tjenester

Kontaktpersoner

Profilbilde av Ivonne Verstappen
Ivonne Verstappen
Avdelingsleder akustikk Sandvika og faglig leder akustikk Norge
Profilbilde av Elin Rasten
Elin Rasten
Gruppeleder akustikk Tønsberg
Profilbilde av Tormod Kvåle
Tormod Kvåle
Gruppeleder akustikk Vest