Akutt forurensning

Norconsult har spisskompetanse innen akutt forurensning og kjenner de ulike forvaltningsregimene, regelverk og standardene meget godt.

En rekke virksomheter har plikt til å avklare potensialet for akutt forurensning, deriblant offshore oljevirksomhet, storulykkevirksomheter, større industriaktiviteter samt stat og kommune. I Norconsult har vi ansatte med flere tiårs erfaring innen arbeid med akutt forurensning. Vi kjenner de ulike forvaltningsregimene, regelverk og standarder meget godt, og har bidratt ved regelverksutvikling, utarbeiding av veiledningsmateriell og utredningsarbeid.

Norconsults rådgivningstjenester innen akutt forurensning omfatter blant annet:

  • Skadestedsbistand
  • Myndighetsdialog, -bistand, -avklaring
  • Kartlegging av omfang og effekt
  • Etterkontroll
  • Risiko- og sårbarhetsanalyser
  • Saneringsløsninger
  • Forebygging
  • Miljøovervåkning og opplæring.

Kontaktperson

Profilbilde av Vegard Kvisle
Vegard Kvisle
Leder Miljøavdelingen